Pagal juos, šios partijos gretos per pusmetį paaugo beveik 900 naujų narių, o per pastaruosius metus – beveik 1,5 tūkstančio, tai yra spalio 1-ąją ji deklaravo turinti 5080 narių.

Didžiausia politine jėga šalyje lieka opozicinė Lietuvos socialdemokratų partija – jai priklauso 14,5 tūkst. narių, apie porą šimtų mažiau nei kovą.

Antra pagal dydį partija tebėra valdančioji Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai su 12,8 tūkst. narių, treti – per pusmetį beveik 400 narių netekę „darbiečiai“, deklaravę 9,7 tūkst. narių. Ketvirta yra Petro Gražulio vadovaujama Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai) su 6931 nariu, penktoje vietoje – Liberalų sąjūdis su 6869 nariais.

Iš viso partijoms Lietuvoje, spalio 1-osios duomenimis, priklausė per 101 tūkst. 702 žmonės – maždaug 400 mažiau nei kovo 1-ąją.

Trys partijos – Polinių kalinių partija, Tautos vienybės sąjunga ir „Tvarka ir teisingumas“ – šiuo metu likviduojamos.

Iki spalio 1-osios, kaip numato įstatymas, savo narių skaičiaus antrą kartą iš eilės nepateikė Rusų aljansas.

Remiantis šiuo metu galiojančiu teisiniu reguliavimu, Lietuvoje veikiančiai partijai turi priklausyti mažiausiai 2000 narių. Jos privalo dukart per metus deklaruoti savo narių skaičių.

Jeigu politinė organizacija vienus metus nepateikia savo narių sąrašų, Teisingumo ministerija apie tai praneša Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir šis inicijuoja politinės organizacijos likvidavimą.