Tai sakoma ketvirtadienį Seimo priimtoje rezoliucijoje „Dėl Irano Islamo Respublikos vykdomos diskriminacinės politikos moterų atžvilgiu ir kitų žmogaus teisių pažeidimų pasmerkimo“.

Už šį dokumentą, kurį pateikė Seimo narė Ieva Pakarklytė, ketvirtadienį balsavo 108 Seimo nariai, 1 buvo prieš.

Pateikdama rezoliucijos projektą Seimo narė I. Pakarklytė pastebėjo, kad Lietuvos Seimas nuosekliai smerkia tuos režimus, kurie pažeidžia žmogaus teises, todėl, anot jos, „negalime likti abejingi ir įvykiams Irane“.

„Viešas išsakymas pozicijos yra labai svarbus protestuotojams,“- sakė parlamentarė.

„Lietuvos Seimas (....) pasisako už Irano moterų siekį turėti teisę į saviraišką, kuri nebūtų ribojama diskriminacinių įstatymų, bei už teisinę moterų ir vyrų lygybę,“- sakoma Seimo priimtame dokumente.

Rezoliuciją priėmęs Seimas griežtai pasmerkė „nuoseklią Irano Islamo Respublikos paramą kitiems nedemokratiniams judėjimams, režimams ir jų nusikalstamai veiklai, įskaitant ir Rusijos Federacijos karą prieš Ukrainą“.

Rezoliucijoje „Dėl Irano Islamo Respublikos vykdomos diskriminacinės politikos moterų atžvilgiu ir kitų žmogaus teisių pažeidimų pasmerkimo“ reiškiama parama visiems Irano žmonėms, taikiu būdu reiškiantiems nepasitenkinimą Irano Islamo Respublikos Vyriausybės vykdoma diskriminacine ir smurtu grįsta politika.

Lietuvos parlamentarai paragino Irano Islamo Respublikos Vyriausybę atlikti išsamų ir objektyvų tyrimą dėl Mahsos Amini mirties aplinkybių ir patraukti atsakomybėn visus asmenis, kurie bus nustatyti kaltais dėl jos žūties.

Irano Islamo Respublikos Vyriausybė raginama nedelsiant nutraukti prieš taikius protestuotojus nukreiptą komunikacijos priemonių ribojimą ir neproporcingą jėgos naudojimą.

Rezoliucijoje Irano Islamo Respublika raginama gerbti savo tarptautinius įsipareigojimus ir laikytis Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto nuostatų, užtikrinančių piliečių teisę į saviraišką ir taikius susirinkimus.

Seimas paragino Lietuvos Vyriausybę įvertinti visus įmanomus veiksmus, kuriais Lietuvos Respublika, bendradarbiaudama su kitomis valstybėmis, gali prisidėti prie Irano Islamo Respublikoje susiklosčiusios padėties sprendimo būdų bei užtikrinti, kad šioje šalyje sistemiškai vykdomi žmogaus teisių pažeidimai neliktų pamiršti.

Visų demokratinių valstybių parlamentus Lietuvos Seimas pakvietė prisijungti pasmerkiant Irano Islamo Respublikos Vyriausybės žmogaus teisių pažeidimus ir reiškiant palaikymą taikiems šios šalies protestuotojams, reikalaujantiems savo pilietinių ir politinių teisių užtikrinimo.

Seimas priėmė rezoliuciją, atsižvelgiant į tai, kad Irano Islamo Respublikos Vyriausybės vykdoma diskriminacinė politika moterų atžvilgiu lėmė Mahsos Amini sulaikymą dėl esą netinkamos aprangos, kuris baigėsi tragiška jos žūtimi suėmimo metu.

Anot rezoliucijos, šis įvykis lėmė Irano piliečių plataus masto taikius protestus, kuriuose reikalaujama teisingumo už Mahsos Amini mirtį atsakingiesiems asmenims bei moteris diskriminuojančių įstatymų atsisakymo.

Irano Islamo Respublikos Vyriausybės reakcija dėl protestuojančių piliečių, anot rezoliucijos, reiškiasi neproporcingu jėgos naudojimu, interneto prieigos ribojimu ir kitomis priemonėmis, pažeidžiančiomis šalies gyventojų pilietines ir politines teises.

Rezoliucijoje pažymima, kad Irano Islamo Respublikos Vyriausybės veiksmai atsakant į šalyje vykstančius protestus Europos Sąjungos buvo pasmerkti kaip nepriimtini ir nepateisinami.