ES užsienio reikalų ministrai aptars padėtį Ukrainoje, Rusijos agresijos globalias pasekmes ir jos įtaką pasaulinei maisto krizei bei ES tolesnius veiksmus ir atsaką, ypač stiprinant ES strateginę komunikaciją kovojant su Rusijos dezinformacija.

Užsienio reikalų tarybos metu ministrai susitiks su Egipto užsienio reikalų ministru Samehu Shoukry ir aptars ES ir Egipto bendradarbiavimo prioritetus, pasirengimą Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijai, jos tikslus bei bendras pastangas, ieškant efektyvių maisto krizės sprendimų.

Ministrai taip pat apsikeis nuomonėmis dėl situacijos Afrikos kyšulyje, kur humanitarinė situacija buvo viena sudėtingiausių ir šiuo metu tik gilėja dėl Rusijos karo Ukrainoje sukeltos maisto krizės.

Taip pat Užsienio reikalų tarybos paraštėse G. Landsbergis susitiks su Egipto užsienio reikalų ministru S. Shoukry aptarti Rusijos agresijos pasekmes maisto produktų tiekimui.