Jie neatsižvelgė į Vadovybės apsaugos tarnybos nepritarimą siūlomam teisiniam reguliavimui.

„Praktikoje gali kilti neaiškumų, kada prasideda funkcijų vykdymas, kada pasibaigia. Vykimas į darbo vietą, tai funkcijų vykdymas ar ne? Tikimės, kad tai bus išspręsta Vyriausybės nutarimu, jeigu bus priimtas šis įstatymas“, - komiteto posėdyje sakė Vadovybės apsaugos tarnybai atstovavęs Vytis Belkevičius.

Jis prašė šį klausimą svarstyti uždarame posėdyje, nes toks pakankamai jautrus klausimas, jo nuomone, neturėtų būti aptarinėjamas viešai, bet komiteto nariai su tuo nesutiko.

Posėdyje dalyvavę parlamentarai nepritarė ir Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ nario ekspremjero Sauliaus Skvernelio siūlymui nukelti Vadovybės apsaugos įstatymo pakeitimų, kurie leistų Seimo pirmininkei ir premjerei tam tikrais atvejais išvengti nuolatinės pareigūnų apsaugos, įsigaliojimą.

Tokį pasiūlymą įregistravęs politikas mano, kad tokios įstatymo pataisos galėtų įsigalioti jau po Seimo rinkimų dabartinei Vyriausybei grąžinus įgaliojimus ir sudarius naują Vyriausybę, tai yra 2024 m. lapkričio 15 d.

Šiuo metu siūloma, kad Vadovybės apsaugos įstatymo pataisos įsigaliotų jau šių metų rugsėjo 1 d.

Nepritariantis siūlymui atidėti įstatymo pataisų įsigaliojimą Seimo narys Linas Slušnys sakė, kad „bet koks įstatymas nėra šventa karvė“ ir jį galima bus taisyti.

„Tie žmonės praktiškai labiau saugomi negu kai kurie kaliniai. Laisvės turi mažiau, tai šitaip neturėtų būti. Siūlyčiau pasiūlymui nepritarti, nes tai prašymas iš dabartinių vadovių“, - sakė L. Slušnys.

Atsižvelgti į Seimo pirmininkės ir premjerės siūlomas įstatymo pataisas ragino ir Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Stasys Šedbaras, nors prisipažino asmeniškai esąs trupučiuką skeptiškas.

„Vadovybės apsaugos tarnybai nuo to padaugės darbo, nes vis tiek jie turės užtikrinti šių asmenų saugumą. Jeigu kas nors atsitiktų, net esant šioms išimtims, jie atsakomybę turėtų prisiimti“,- sakė S. Šedbaras.

Seimas svarsto Vadovybės apsaugos įstatymo pakeitimus dėl lankstesnio Seimo pirmininkės ir premjerės apsaugos režimo. Šių metų gegužės 24 d. už įstatymo pataisas po pateikimo balsavo 73 Seimo nariai, prieš buvo 13, susilaikė 37 parlamentarai, primena ELTA.

Vadovybės apsaugos įstatymo pataisos numato, kad Respublikos prezidentas (kaip ir iki šiol) būtų saugomas 24 valandas per parą. Tačiau kiti vadovybei priskirtini asmenys (Seimo pirmininkas, ministras pirmininkas, asmenys, laikinai einantys Seimo pirmininko pareigas, pavaduojantys ministrą pirmininką) būtų saugomi užsienio vizitų ir oficialių susitikimų metu bei kitais atvejais, kai vadovybei priskirtas asmuo tiesiogiai įgyvendina funkcijas, dėl kurių jam skirta apsauga.

Šiems asmenims apsauga galės būti skirta ir kitu laiku, jeigu kiltų grėsmė jų saugumui (jų arba atitinkamų tarnybų motyvuotu prašymu ar teikimu). Tokios apsaugos skyrimo tvarką ir pagrindus nustatytų Vyriausybė.

Taip pat siekiant užkardyti visas galimas grėsmes ir pavojus vadovybės saugumui, siūloma Vadovybės apsaugos įstatyme aiškiai reglamentuoti, jog saugomo asmens gyvenamoji vieta saugoma 24 valandas per parą (t.y. net ir tais atvejais, kai pats saugomas asmuo gali būti nesaugomas).