„Byla nutraukta išnykus teisiniam pagrindui“, – BNS sakė teismo atstovė Neringa Lukoševičienė.

Kaip nurodė LVAT išplėstinė teisėjų kolegija, nebegaliojančių nuostatų pripažinimas prieštaraujančiomis ar neprieštaraujančiomis aukštesnės galios teisės aktams šiuo nagrinėjamu atveju netenka prasmės, kadangi byla pradėta pagal abstraktų Seimo narių grupės pareiškimą.

„Jo išnagrinėjimas iš esmės neturės poveikio nei visuomeninių santykių reguliavimui, nei individualios bylos išsprendimui“, – paskelbė teismas.

Jis atkreipė dėmesį, kad byloje ginčytas buvęs reikalavimas mokiniams valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu visoje šalyje švietimo įstaigoje uždarose patalpose dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius yra panaikintas ir nebėra taikomas nuo šių metų balandžio 9 dienos.

Aktas, teisiškai reguliavęs priemones švietimo įstaigose valdant koronaviruso plitimą, panaikintas nuo gegužės 1 dienos.

Į teismą dėl minėto sveikatos apsaugos ministro sprendimo kreipėsi opozicinių partijų ir frakcijų atstovai. Jie kėlė klausimą, ar įpareigojimas mokiniams dėvėti kaukes atitinka Konstitucijos nuostatą, kad žmogaus orumas yra neliečiamas, bei geriausius vaiko interesus.

Privalomos kaukės mokyklose uždarose patalpose vyresniems mokiniams buvo įvestos pernai lapkritį, o gruodį toks reikalavimas nustatytas ir pradinukams.

Ministerija teigė, jog tokių apsaugos priemonių reikėjo, kad koronavirusas mažiau plistų mokyklose, šios nebūtų uždarytos, mažiau gyventojų susirgtų ir neapkrautų ligoninių.

Lietuvoje per pandemiją buvo registruota mažamečių vaikų ir paauglių mirčių nuo COVID-19.

Vasarį LVAT išplėstinė teisėjų kolegija kreipėsi į Konstitucinį Teismą, prašydama ištirti, ar sprendimas dėl kaukių dėvėjimo neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, Konstitucijoje įtvirtintam žmogaus privatus gyvenimo neliečiamumui, taip pat nuostatai, kad įstatymas ir teismas saugo, jog niekas nepatirtų savavališko ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį ir šeimyninį gyvenimą, kėsinimosi į jo garbę ir orumą.

Taip pat prašyta ištirti, ar nurodymas dėvėti kaukes vaikams neprieštarauja Civilinės saugos įstatymui.

Balandį Konstitucinis Teismas bylą grąžino LVAT. Jis pažymėjo, jog ši prievolė jau atšaukta, o pareiškėjas „nepateikė aiškių teisinių argumentų savo abejonėms dėl ginčyto teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai ir įstatymui pagrįsti“.