Kaip antradienį pranešė Teisingumo ministerija, darbo grupė, skirta pretendentų atrankai, po pokalbių su šešiais pretendentai į EŽTT teisėjus pasiūlė Mykolo Romerio universiteto profesorę Lyrą Jakulevičienę, Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėją Aistę Račkauskaitę-Burneikienę ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėją Gediminą Sagatį.

Šių trijų geriausiai įvertintų kandidatūrų rekomendacinis sąrašas teikiamas premjerei, ji turės siūlyti kandidatų sąrašą prezidentui. Šalies vadovas taip pat turės teikti tris Lietuvos kandidatus į EŽTT teisėjo nuo Lietuvos pareigas.

Atrankoje taip pat dalyvavo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas Audrius Bakaveckas, Mykolo Romerio universiteto profesorius Darijus Beinoravičius ir vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė.

Naujo kandidato į EŽTT ieškoma, nes Lietuvos deleguoto teisėjo Egidijaus Kūrio kadencija baigsis šių metų spalio 31 dieną.

Remiantis Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, teisėjus nuo kiekvienos valstybės renka Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja iš trijų kandidatų sąrašo, kurį pateikia atitinkama valstybė.

Europos Žmogaus Teisių Teismas yra įkurtas 1950 metais pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją. Teisme yra tiek teisėjų, kiek ir valstybių-konvencijos dalyvių, tačiau teisėjai dirba savo vardu, jie savo šaliai neatstovauja, veikloje yra nepriklausomi ir nešališki.

Teisėjus renka Parlamentinė Asamblėja iš trijų šalies pateiktų kandidatų sąrašo devynerių metų kadencijai. Teismą sudaro penki skyriai, kurių sudėtis nustatoma trejiems metams, atsižvelgiant į geografinį, lyčių atstovavimo bei skirtingų šalių narių teisės sistemų atstovavimo proporcingumą.

Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėju nuo Lietuvos nuo 1994 metų birželio mėnesio iki 2004 metų, dvi kadencijas, buvo Pranas Kūris, nuo 2004 metų lapkričio – Danutė Jočienė, o nuo 2013 metų – E. Kūris.