Į mišką galės patekti visi

Kaip rašė Delfi, šis kvartalas įsikūrė Verkių regioniniame parke, Gulbino ežero pakrantėje. Oficialiai statybos leidimai buvo išduoti viešo naudojimo poilsio paskirties statiniams, bet iš tiesų tai tapo uždaru turtuolių kvartalu, į kurį draudžiama patekti.

Delfi tyrimą galite rasti čia.

Tačiau dabar situacija turėtų pasikeisti.

Miškų kadastrą nutarta papildyti nauju miško plotu, esančiu Vilniuje, Didžiųjų Gulbinų g. 25. Apie šį sprendimą Delfi pirmadienį informavo Aplinkos ministerija.

O įtraukus šį mišką į Miškų kadastrą jis turės būti atviras visuomenei. Miškų įstatyme labai aiškiai nurodoma, kad miškai atviri lankymui.

„Aplinkos ministerija informuoja, kad 3,4 ha medžiais apaugusios žemės, kurios atitinka Miškų įstatyme miško žemei nustatytus reikalavimus, greta gyvenamojo Gulbinų kvartalo įregistruota Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre. Miškas nurodytame žemės sklype įregistruotas pagal sklypo valdytojo prašymą“, - nurodė ministerija.

Taip pat ji tęsė, kad Valstybinė miškų tarnyba (VMT), išnagrinėjusi Nacionalinės žemės tarnybos prašymą, pateiktus dokumentus ir VMT Miškų ūkio priežiūros skyriaus specialistui atlikus patikrinimą vietoje konstatavo, kad žemės sklype, kadastro Nr. 0101/0002:442, mišku inventorizuoti plotai (3,4 ha) atitinka Miškų įstatyme miškui ir miško žemei keliamus reikalavimus (miškų plotai 0,1 ha ar didesni, augančių medžių amžius 20 m. ar didesnis, skalsumas 0,3 ar didesnis, medžių aukštis brandos amžiuje 5 m ar didesnis). Todėl priimtas sprendimas įregistruoti juos Miškų valstybės kadastre.

„Tai reiškia, kad visiems atvykusiems pailsėti į šį gamtos kampelį turės būti sudarytos sąlygos laisvai patekti į mišką ežero pakrantėje“, - teigė ministerijos atstovai.


Tyrimą dėl to, kad statinių savininkei UAB „Gulbinų turizmas” be aukciono buvo išnuomotas galimai pernelyg didelis valstybinės žemės sklypas rekreacinėje teritorijoje atlikusi Prokuratūra ir Specialiųjų tyrimų tarnyba nurodė, kad dalyje jos anksčiau buvusi miško žemė, nepagrįstai pašalinta iš dokumentų ir dėl to tapusi neprieinama visuomenei, turi kuo greičiau atgauti miško statusą ir vėl atsiverti visiems.

„Vadovaujantis Miškų įstatymo 8 str. (Asmenų lankymasis miške) miško valdytojas (šiuo atveju - Nacionalinė žemės tarnyba) turi užtikrinti laisvą fizinių asmenų lankymąsi miške. Valstybinė miškų tarnyba informuos NŽT apie priimtą sprendimą. Gavus šią informaciją, NŽT turės realizuoti Miškų įstatyme valdytojui nustatytą pareigą dėl asmenų laisvo lankymosi miške. Tikėtina, kad NŽT kreipsis į UAB „Gulbinų turizmas“ (žemės sklypo nuomininką) su atitinkama informacija, prašydama per protingą terminą atlikti reikalingus veiksmus laisvam priėjimui prie miško organizuoti (t. y. išardyti dalį tvoros, ar įstatyti reikalingus laisvai atidaromus vartelius)“, - nurodė Aplinkos ministerija.

Turėjo atsirasti vieša poilsiavietė

Išskirtinėje Vilniaus vietoje, vilniečių pamėgtame Verkių regioniniame parke, Gulbino ežero pakrantėje, turėjo atsirasti viešam naudojimui skirta poilsiavietė, tačiau išdygo uždaras Lietuvos verslo elito prabangių namų kvartalas. Ir stebina tai, kad šios teritorijos dokumentuose mįslingai „dingo“ miškas. Į tai dėmesį atkreipusi Specialiųjų tyrimų tarnyba ir viešąjį interesą ėmusi ginti Generalinė prokuratūra ragino kuo greičiau jį sugrąžinti.

Po aplinkosaugininkų tyrimų buvo nustatyta, kad tam tikrose kvartalo vietose aptverta miško žemė. Tai pagal Miškų įstatymą daryti draudžiama. Miškas turi būti atviras visiems. Tuometinė Aplinkos ministerijos vadovybė įpareigojo Valstybinės miškų tarnybos vadovus imtis veiksmų, kad pažeidimai būtų pašalinti.

Tačiau užuot ieškojusi būdų, kaip pašalinti pažeidimus miške, Valstybinė miškų tarnyba rado kitą sprendimą. Buvo padaryta korekcija dokumentuose ir miškas tapo nebe mišku. Tai reiškia tik viena – tvora tapo legaliu statiniu, o Vilniaus gyventojams užgeso paskutinė viltis kada nors patekti į parko rekreacinę teritoriją, valstybinę žemę, kur jie turi teisę lankytis.

Galiausiai į Valstybinės miškų tarnybos padarytas korekcijas dėmesį atkreipė ir Specialiųjų tyrimų tarnyba. Delfi susipažino su 2020 m. liepos mėnesį STT atlikta korupcijos rizikos analize Valstybinės miškų tarnybos ir Valstybinių miškų urėdijos veikloje.

Ir čia nemažai dėmesio skirta vienu prabangiausiu Vilniuje laikomam Gulbinų kvartalui.

„Praktikoje minėtos nuostatos atsiradimas sudarė sąlygas inicijuoti ir priimti sprendimus, kuriais teritorijos, dar iki konkrečių žemės sklypų suformavimo apaugusios mišku, identišku aplinkui augančiam miško masyvui, numatytos visuomenės rekreacinių poreikių tenkinimui ir (ar) priskirtinos saugomoms teritorijoms, lieka neprieinamos visuomenei, mišku apaugusius sklypus valdantiems asmenims sudaromos sąlygos nesaugoti žemės sklypuose esančios miško žemei ir miškui būdingos biologinės įvairovės“, - dėstoma korupcijos rizikos analizėje.

STT akcentavo, kad šis valstybinės žemės sklypas labai vertingas rekreaciniu požiūriu: „Verkių regioninio parko tvarkymo plano sprendiniais valstybinės žemės sklypo dalis (apie 1,8 – 2 ha iš bendro 14.5002 ha ploto) priskirtina miškų ūkio paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupei – rekreaciniai miškai (Mri intensyvaus pritaikymo / poilsio parkai), t. y. minėta valstybinės žemės sklypo dalis turėtų būti tvarkoma ir naudojama atsižvelgiant į saugomų teritorijų tipinių apsaugos reglamentų atitinkamų nuostatų reikalavimus, kurių nuostatose, kaip ir Miškų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatose, aiškiai suformuota, kad svarbiausia rekreacinių miškų funkcija yra visuomenės rekreacinių poreikių tenkinimas ir poilsiavimo sąlygų sudarymas. Tačiau visuomenės rekreacinių poreikių tenkinimas neįmanomas tol, kol laisvas fizinių asmenų lankymasis aptariamoje valstybinio žemės sklypo dalyje ribojamas tvora.

Nepaisant to, kad aptariami valstybinės žemės sklypai yra išnuomoti lengvatine tvarka juose esančių statinių eksploatavimui statinius valdantiems asmenims, tai juose esančio augančio miško, atitinkančio Miškų įstatyme nustatytus miško kriterijus, nedaro mažiau reikšmingo ir vertingo valstybei ir visuomenei, nei aplinkui esantys, bet į aptariamus valstybinės žemės sklypus nepatenkantys, miško masyvo plotai.“

Nutarta nutraukti žemės sklypo nuomos sutartį

Praėjusią savaitę dėl šio sklypo buvo priimtas dar vienas svarbus sprendimas.

Po Delfi tyrimo apie garsųjį Gulbinų kvartalą, kuriame įsikūrę turtingiausi Lietuvos verslininkai, trečiadienį Seime įvyko Antikorupcijos komisijos posėdis. Jo metu pranešta, kad Nacionalinė žemės tarnyba, vykdydama prokurorų reikalavimus, nutraukia valstybinės žemės nuomos sutartį su UAB „Gulbinų turizmas“.

Specialiųjų tyrimų tarnyba ir prokurorai, atlikę tyrimą, konstatavo, kad įmonei UAB „Gulbinų turizmas“ be aukciono išnuomotas galbūt per didelis valstybinės žemės sklypas rekreacinėje teritorijoje.

Taip pat teisėsaugai įtarimų kelia tai, kad statiniai uždaroje teritorijoje galbūt naudojami ne pagal paskirtį.

Nacionalinės žemės tarnybos atstovas Ruslanas Golubovas Delfi patvirtino, kad sklypo nuomininkui UAB „Gulbinų turizmas“ iš tiesų išsiųstas įspėjimas dėl sutarties nutraukimo: „2022-05-06 NŽT Vilniaus m. skyrius raštu informavo UAB „Gulbinų turizmas“, kad vadovaujantis teisės aktų reikalavimais valstybinės žemės nuomos sutartis bus nutraukta nuo 2022-07-08.“

Delfi kreipėsi Registrų centre nurodytais UAB „Gulbinų turizmas“ kontaktais, tačiau su įmone susisiekti nepavyko. Jei įmonė pateiks atsakymus į jai pateiktus klausimus, tekstą papildysime.

Pastatų savininkai

Delfi jau rašė, kam priklauso statiniai šiame sklype.

2020 m. Registrų centrui pateiktame UAB „Gulbinų turizmas“ (sklypo nuomininkas) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokole nurodyta, kad įmonė iš viso turi 13 akcininkų. Visi jie valdo po 7,7 proc. akcijų. Beveik visų jų korespondencijos adresas nurodytas Didžiųjų Gulbinų gatvės skirtinguose namuose. Registrų centro duomenimis, šios įmonės direktorius yra Sigitas Kubilius.
Susipažinkime su šios įmonės akcininkais, kurie yra turtingi Lietuvos verslininkai. Dalis jų patenka į Delfi sudarytą turtingiausių verslininkų sąrašą.


Pirmasis akcininkas – UAB „Neries investicijos“, atstovaujamas Nerijaus Dagilio. Registrų centro duomenimis, UAB „Neries investicijos“ nuo 2010 m. vadovauja N. Dagilis. Jis yra vienintelis šios įmonės akcininkas. Be to, N. Dagilis yra „NI plėtra“ vadovas, Delfi sudarytame 2019 m. turtingiausių Lietuvos verslininkų sąraše jis užima 188 vietą, valdo 10 mln. Eur.

Toliau akcininkų sąraše rikiuojasi Kęstutis Martinkėnas - UAB „Modus grupė" stebėtojų tarybos narys, „BLF holding" akcininkas.

Turtingiausių žmonių sąraše jis užima 16 vietą, valdo 125 mln. Eur.

Trečia sąraše – Ina Railienė. Ji yra buvusi UAB „Andrejara" vadovė. I. Railienės sutuoktinis – Lietuvoje gerai žinomas verslininkas Mindaugas Raila. 2019 m. Delfi sudarytame turtingiausių Lietuvos verslininkų sąraše jis užima antrą vietą ir valdo 907 mln. eurų.

„Verslininko M. Railos įmonė „ME investicija“, kuri valdo transporto paslaugų grupę „Girteka“, yra antroji vertingiausia Lietuvos įmonė po „Vilniaus prekybos“. Finansų analitikai ją įvertino milijardu eurų.

Tad nenuostabu, kad 90 proc. šios įmonės akcijų valdantis M. Raila yra antrasis turtingiausias lietuvis. „ME investicija“ taip pat yra įsigijusi ekologinio ūkininkavimo įmonės „Auga Group“ akcijų“, - yra rašęs Delfi.

Kitas UAB „Gulbinų turizmas“ akcininkas – Saulius Butkus. Turtingiausių verslininkų sąraše jis užima 45 vietą ir valdo 68 mln. eurų. Tame pačiame sąraše nurodoma, kad jis susijęs su „Santiex“, „Sun Invest“, „NI plėtra“. Pavyzdžiui, jis yra UAB „Sun Invest" generalinis direktorius ir akcininkas.

Penktas akcininkų sąraše – Alvydas Banys. Turtingiausių verslininkų sąraše jis užima 79 vietą. Su „Invalda INVL“ grupe, „LJB Investments“ susijęs verslininkas valdo 42 mln. eurų.

Kita įmonės akcininkė – Ivona Liachovič. Apie ją viešojoje erdvėje informacijos nėra pateikta. Registrų centro Juridinių asmenų registre duomenų apie šią moterį rasti taip pat nepavyko. Tačiau šaltinių duomenimis, ji yra verslininko Edvardo Liachovičiaus sutuoktinė. Registrų centro duomenimis, jis yra UAB „Girteka Holding“, UAB „Girteka cargo“, UAB „Girteka fleet“, UAB „Girteka logistics“ vadovas. Taip pat UAB „Me investicija“ valdybos narys ir UAB „AmberCap“ akcininkas.
Delfi kreipėsi su klausimais į E. Liachovičiaus valdomą įmonę prašant patvirtinti arba paneigti faktą, kad I. Liachovič yra jo sutuoktinė, tačiau atsakymų į klausimus negavome.


O štai akcininkė Živilė Garbaravičienė yra buvusi UAB „SC Baltic Media“ ir UAB „Baltic brothers group" valdybos narė. Kaip rašė žiniasklaida, ji priklauso vadinamai vienai įtakingiausių Kauno šeimų. Ji verslininko Jono Garbaravičiaus žmona, pastarasis yra buvusio Seimo nario Ramūno Garbaravičiaus sūnus.

Kitas įmonės akcininkas yra Tomas Kučinskas. Jis yra Lietuvos plaukimo federacijos vadovas, UAB „Parket Trade" valdybos narys, UAB „Provestum“ vadovas ir akcininkas, UAB „Biseris“ valdybos narys.

Toliau sąraše – Vilius Kavaliauskas. Jis yra UAB „Charter Jets“ valdybos narys, UAB „Enercom Capital" vadovas, „Lewben Holdings" vadovas, UAB „Strategy Labs" valdybos narys.

Tatjana Novikova yra dar viena įmonės akcininkė. Registrų centro duomenimis, ji yra T. Novikovos personalinės įmonės „Akvanautas“ savininkė.

Dar vienas akcininkas – Gedeminas Giniotis. 2019 m. Delfi sudarytame turtingiausių Lietuvos verslininkų sąraše jis su savo valdomais 50 mln. eurų užima 64 vietą. Šiame sąraše jis siejamas su „GG Investment“ ir „Concretus grupė“.

Kitas akcininkas – Igor Matsanyuk. Registrų centro duomenimis, jis yra UAB „IM Baltics" vadovas ir akcininkas. Dokumentuose nurodyti tokie įmonės tikslai: investicinė, startuolių, konsultacinė ir vystymo veikla. Įdomu tai, kad vadovo gyvenamoji vieta nurodyta būtent Gulbinų kvartale, viename iš jame stovinčių namų.

Paskutinė įmonės akcininkė – Vilma Janulevičienė. Registrų centro duomenimis, ji yra VšĮ „Mažieji svajotojai" vadovė. Jos gyvenamoji vieta taip pat nurodyta viename iš Gulbinų kvartale stovinčių namų.

Čia yra svarbi detalė, nes Gulbinų kvartale stovintys namai pagal galiojančią teisę negali būti skirti pastoviam gyvenimui. Jie skirti poilsiui ir jie turėtų būti nuomojami visiems norintiems.

Kita įdomi detalė – nemaža dalis Gulbinų kvartalo gyventojų yra meno mylėtojai. Štai VšĮ „Vilniaus miesto opera" vadyboje yra net keli UAB „Gulbinų turizmo“ akcininkai. Tai – N. Dagilis, Ž. Garbaravičienės sutuoktinis J. Garbaravičius, V. Kavaliauskas, T. Kučinskas.

O štai T. Kučinskas kartu su Dalia Ibelhauptaite ir Vilniaus miesto savivaldybe yra šios VšĮ dalininkas.

Registrų centro Nekilnojamojo turto registre radome tokius šiame sklype esančių pastatų savininkus: UAB „Neries investicijos“, Vilma Janulevičienė, Tomas Kučinskas ir Lina Buterlevičiūtė Kučinskienė. Šios pavardės nėra aukščiau minėtame įmonės akcininkų sąraše. Registrų centro duomenimis, ši moteris yra Mstislavo Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondas „Pagalba Lietuvos vaikams“ valdybos narė.

Tęskime toliau. Kiti pastatų savininkai yra Živilė Garbaravičienė, Igor Matsanyuk, Vilius Kavaliauskas, Daiva Banienė (Delfi sudarytame turtingiausių verslininkų sąraše ji užima 260 vietą, siejama įmonėmis „Invalda INVL“, „LJB Investments“) ir Alvydas Banys, Saulius Butkus, Ivona Liachovič, Valerija Giniotienė ir Gediminas Giniotis, Kęstutis Martinkėnas ir Jolanta Martinkėnienė (UAB „Modus grupė“ stebėtojų tarybos narė), Ina Railienė ir Tatjana Novikova.