Prieš tai Baltijos ir Lenkijos šalių vidaus reikalų ministrai pirmieji iš visų ES vidaus reikalų ministrų nuvyko bendro vizito į karo nuniokotą Ukrainą. Susitikimo metu Ukrainos vidaus reikalų ministras Denisas Monastyrsky pabrėžė pagalbos humanitarinio išminavimo srityje poreikį ir svarbą.

Ukrainos institucijų skaičiavimais, apie 50 proc. Ukrainos teritorijos (maždaug – 300 000 kv. km) nukentėjo nuo karinių veiksmų, todėl taikiems civiliams gyventojams, grįžtantiems į išlaisvintas teritorijas, kyla didelis pavojus dėl paliktų minų, sprogmenų ir nesprogusios amunicijos.

Sprogmenų galima rasti visur – laukuose, gatvėse ir privačiuose namuose, Rusijos karių sprogmenys paslėpti balduose ir net vaikų žaisluose. Šiuo metu daugiau nei pusės Ukrainos teritorijos išminavimo procese dalyvauja apie 550 Ukrainos specialistų su 250 transporto priemonių, tačiau to nepakanka.

Vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės inicijuotu bendru Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos vidaus reikalų ministrų laišku Europos Komisija raginama koordinuoti paramos teikimą Ukrainos teritorijos išminavimo darbams bei prašoma įvertinti šios veiklos finansavimo ES lėšomis galimybes. Viena iš siūlomų galimybių – pasinaudoti ATLAS tinklu, kurį sudaro 27 Europos Sąjungos valstybių narių policijos taktinių padalinių atstovai.

Bendrame laiške vidaus reikalų ministrai primena apie neseniai Europos Komisijos ir ES Tarybai pirmininkaujančios Prancūzijos paskelbtą raginamą įgyvendinti dvišalį policijos pareigūnų dislokavimą ir taip užtikrinti savitarpio pagalbos teikimą tarp ES valstybių narių. Remiantis šiuo pavyzdžiu Europos Komisija kviečiama koordinuoti išminavimo ekspertų Ukrainoje sutelkimą ir ieškoti galimybių remti šias pastangas ES lėšomis.

Anot Lietuvos, Latvijos, Estijos, ir Lenkijos vidaus reikalų ministrų, jeigu Europos Komisijai koordinuojant pavyktų pasiekti apčiuopiamų rezultatų iki birželio 9-10 d. įvyksiančio ES Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdžio, kuriame galimai dalyvaus ir Ukrainos vidaus reikalų ministras D. Monastyrsky, tai parodytų tikrąsias Europos Sąjungos vertybes – drąsą ir ryžtą gelbėti gyvybes.