Šiuo metu ESBT dirba Seimo pritarimu į pareigas paskirtas buvęs Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas Rimvydas Norkus ir Virgilijus Valančius, kurio kadencija baigėsi 2020 metų spalį. Neradus bendro sutarimo dėl naujo teisėjo, jis ESBT dirba iki šiol.

ESBT sudaro du teisėjai iš kiekvienos valstybės narės. Teismas nagrinėja fizinių ar juridinių asmenų pareikštus ieškinius dėl ES institucijų teisės aktų, valstybių narių ieškinius ES Komisijai ir Tarybai, ieškinius dėl ES institucijų tarnautojų padarytos žalos atlyginimo, intelektinės nuosavybės srityje ir pan.