Tačiau Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime pažymima, kad viešoji retorika, pagyros projektui ir naujiems technologiniams sprendimams neatspindi tikrosios situacijos BelAE – Astravo atominėje elektrinėje.

„Dažni BelAE atsijungimai nuo tinklo rodo, kad BelAE dirbantys specialistai nuolat susiduria su įrangos defektais ir turi improvizuoti, ieškoti laikinų sprendimų BelAE sistemoms suvaldyti. BelAE susiduriama su „Rosatom“ diegtų sistemų, kurios itin svarbios branduolinei saugai užtikrinti, defektais. Dar prieš pradedant BelAE pirmojo bloko komercinę eksploataciją, BelAE susidūrė su reaktorių aušinančios pirmojo cirkuliacinio kontūro sistemos sandarumo problemomis“, – rašoma 2022 m. VSD Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime.

„Itin svarbu tai, kad BelAE pirmojo bloko veikla, nors ir buvo nustatyti minėti defektai, buvo atnaujinta nesiėmus visų būtinų veiksmų incidentui nuodugniai ištirti“, – priduriama joje.
VSD pažymi, kad korporacija „Rosatom“, siekdama, kad licencija pirmojo bloko komercinei eksploatacijai būtų išduota nepaisant trūkumų, darė spaudimą baltarusių reguliuotojui ir bandė užsitikrinti Baltarusijos valdžios palaikymą.

„Dėl Baltarusijos aukščiausios politinės vadovybės ir „Rosatom“ vykdomo spaudimo Baltarusijos priežiūros institucijos, nors ir nuogąstavo dėl BelAE įvykusių incidentų, nustatytų defektų ir tinkamai neįvykdytų reikalavimų, išdavė licenciją pirmojo bloko komercinei eksploatacijai, kuri buvo pradėta nepašalinus defektų ir neatlikus visų numatytų įrangos testų. Taigi „istorinio įvykio“ diena buvo „Rosatom“ ambicijų, atsainaus požiūrio į branduolinės saugos reikalavimus ir politinio spaudimo Baltarusijos priežiūros institucijoms rezultatas“, – nurodo departamentas.

Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime akcentuojama, kad neplanuotų įvykių BelAE netrūksta ir pradėjus komercinės eksploatacijos etapą. Teigiama, kad 2021 m. liepos 12 d. BelAE pirmasis blokas neplanuotai dėl techninių trikdžių avariniu būdu atsijungė nuo elektros perdavimo tinklo, o reaktoriaus veikla buvo atnaujinta tik 2021 m. spalio 4 d., tačiau vėliau dar ne kartą buvo stabdoma. 2021 m. spalį taip pat užfiksuotas reaktorių aušinančio pirmojo kontūro sistemos nesandarumas.
„Baltarusija nuo pat projekto įgyvendinimo pradžios susidūrė su kvalifikuotų subrangovų ir personalo stoka, o atmosfera statybų aikštelėje pasižymėjo žema darbo kultūra. Eksploatuojant atominę elektrinę aukštos kvalifikacijos personalas yra itin svarbus veiksnys siekiant laiku ir tinkamai reaguoti į incidentus ir suvaldyti jų pasekmes. BelAE ekspertai dėl kompetencijos stokos turi kliautis „Rosatom“ ar kitų Rusijos institucijų parama. Tokia situacija mažina tikimybę, kad į netikėtus incidentus, galinčius lemti aplinkos taršos radioaktyviosiomis medžiagomis pavojų, bus sureaguota laiku ir tinkamai“, – rašoma pranešime.

VSD tikina, kad Rosatom“ ir Baltarusijos institucijos nuolat slepia informaciją apie tikrąją situaciją BelAE, todėl apie įvykusius incidentus detalios informacijos neteikia.

„Rosatom“ ir Baltarusijos institucijos nuo pat projekto įgyvendinimo pradžios slėpė BelAE statybų metu vykusius incidentus, skubotą darbų eigą, specialistų kompetencijos stoką ir atsainų požiūrį į branduolinės saugos reikalavimus, tačiau tai nekėlė aplinkos taršos radioaktyviosiomis medžiagomis rizikų. Eksploatuojant branduolinę jėgainę, incidentai gali turėti rimtesnių pasekmių. Labai tikėtina, kad laiku nepateikta informacija apie tikrąją situaciją ribos galimybes operatyviai suvaldyti situaciją“, – aiškinama VSD Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime.