„Ji įtikėjo, kad nuvykusi į Angliją gaus daug pinigų ir galės prabangiai gyventi, o gyventi prabangoje jai būtų tikrai rojus, nes jos buitis nuo vaikystės yra labai skurdi, namuose, kur ji gimė ir gyveno, net vandens nėra, nėra nei vonios, nei tualeto“, – šiandien sako nukentėjusiąja pripažintos jaunos merginos teta.

Tik po ilgo pokalbio šiai pavyko savo dukterėčią įtikinti nevažiuoti iš Lietuvos – ji pateks ne į rojų, o į prekeivių žmonėmis rankas. O iš jų pasitraukti jau ir ne taip paprasta.

„Aš jai papasakojau, kad gyventi Anglijoje nėra paprasta, kad jokios prabangos ten nėra, norint normaliai gyventi reikia sunkiai dirbti, niekas ir nieko už dyką neduoda, – sakė nukentėjusiosios teta. – Pasakiau jai tiesiai šviesiai, kad ji nemoka anglų kalbos, ji net lietuviškai sunkiai suprantanti, tai kaip ji išvykusi į svetimą šalį su kuo nors susikalbės. Pasakiau, kad ji važiuotų į nežinią, kuri dar neaišku kaip prieš ją gali pasisukti.“

Nors ne iš karto, bet Šalčininkų rajone gyvenanti mergina išgirdo savo tetos žodžius, o tada suprato, kad atsisakiusi vykti į Angliją ji gali sulaukti didelių nemalonumų – išsigandusi mergina kurį laiką net slapstėsi, o paskui kreipėsi pagalbos į policijos pareigūnus.

Dėl to, kad jauną merginą verbavo išvykti į Jungtinę Karalystę ir čia susituokti su tamsaus gymio vyriškiu, baudžiamojon atsakomybėn buvo patraukta Anglijoje gyvenanti dviejų vaikų motina Natalija Liapina (38 m.) bei dvi Šalčininkų rajono gyventojos – Sabina Jarinska (25 m.) ir Natalija Vaskunovič (38 m.).

Vilniaus apygardos teismas paskelbė, kad nekyla abejonių dėl kaltinamųjų kaltės – jų veiksmai įvertinti kaip prekyba žmonėmis, kadangi jos, pasinaudodamos nukentėjusiosios pažeidžiamumu, žinodamos, kad ši bus išnaudojama fiktyviai santuokai, ir to siekdamos, ją tam verbavo.

„Dėl savo itin prastos materialinės padėties, piktnaudžiavimo alkoholiu ir pan.,nukentėjusioji buvo lengvai įkalbėta vykti į Angliją sudaryti fiktyvią santuoką su jai visiškai nepažįstamu užsienio valstybės piliečiu už piniginį atlygį, netgi jai nemokant anglų kalbos, o kaltinamosios visa tai suprato ir tuo naudojosi, – pažymėjo baudžiamąją bylą išnagrinėjęs teisėjas Arūnas Budrys. – Toks nukentėjusiosios verbavimas už pinigus sudaryti fiktyvią santuoką su užsieniečiu vien dėl to, kad šis pasinaudotų šios santuokos palankiomis teisinėmis pasekmėmis, savo esme pasižymi pakankamu pavojingumu, pažeidžia žmogaus teises bei orumą ir nedera su civilizuotos visuomenės taisyklėmis.“

Teismas nutarė Jungtinėje Karalystėje gyvenančiai N. Liapinai paskirti 150 MGL (7 500 eurų) dydžio baudą, o N. Vaskunovič ir S. Jarinskai paskirti vienerių metų laisvės apribojimo bausmę – per pirmus aštuonis bausmės atlikimo mėnesius nuteistosios privalės neatlygintinai išdirbti 80 valandų sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi senyvo amžiaus asmenimis, neįgaliaisiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

Kaltinamosioms grėsė gerokai griežtesnė bausmė – už prekybą žmonėmis baudžiamasis įstatymas numato laisvės atėmimą nuo dviejų iki šešerių metų. Tačiau, anot teismo, kaltinamųjų padarytas nusikaltimas neatitinka tokio pobūdžio nusikaltimų rūšinio pavojingumo, o jų asmenybės nekelia pavojaus visuomenei, ir būtų teisinga joms už sunkaus nusikaltimo padarymą skirti švelnesnę bausmę negu numatyta baudžiamojo įstatymo sankcijoje.

„Teismo nuomone, realios laisvės atėmimo bausmės atlikimas įkalinimo įstaigoje neteistoms, padariusioms nusikalstamą veiką, kaltinamosioms itin neigiamai atsilieptų ir jų vaikų tolimesniam gyvenimui ir neatitiktų bausmės paskirties bei teisingumo principo“, – teisėjas A. Budrys pažymėjo, kad neteistas ir pirmą kartą nuteistas realia laisvės atėmimo bausme žmogus, atlikęs net minimalią sankcijoje numatytą 2 metų laisvės atėmimo bausmę, gali išeiti negrįžtamai pasikeitęs į blogąją pusę, kas gali nulemti tolesnį jo gyvenimą ir tolesnį nusikalstamų veikų darymą.

„Teismas mano, kad bausmės tikslus su didesne nauda kaltinamosioms ir visuomenei galima pasiekti paskyrus joms švelnesnes nei baudžiamajame įstatyme numatytos laisvės atėmimo bausmės, kurių atlikimo metu jos galėtų dorai gyventi, savo veiksmais įrodyti, kad šiuo nuosprendžiu nustatyta nusikalstama veika buvo atsitiktinė jų gyvenime“, – pažymima teismo nuospredyje.

Bylos duomenimis buvo nustatyta, kad dar 2020 metų sausio 11-sios vakarą per vakarėlį N. Liapina savo sugėrovėms S. Jarinskai ir N. Vaskunovič pasiūlė surasti merginą, kuri fiktyviai galėtų ištekėti už užsieniečio. Moterys rankų nesėdėjo ir iš karto surado kandidatūrą – S. Jarinskos tetą; esą ši kaime yra žinoma kaip laisvo elgesio moteris, dažnai išgėrinėja, yra netekusi vaiko, kurį augina mažamečio tėvas.

Tą patį vakarą S. Jarinska ir N. Vaskunovič nuvyko į galimos nuotakos namus ir pasiūlė prisijungti prie vakarėlio. Nijolė (vardas pakeistas) iš karto sutiko, o kai buvo atvežta į N. Vaskunovič namus, kur ir vyko išgertuvės, apie pasiūlymą ištekėti už užsieniečio išgirdo iš „piršlienės“ N. Liapinos lūpų.

„Nuotakai“ už fiktyvią santuoką buvo pažadėta sumokėti 15 tūkstančių eurų, be to, jai buvo žadama, kad sutuoktinis ją išlaikys pusę metų, bet kartu jie neprivalės gyventi, taip pat ir nereikės su juo turėti intymių santykių, gyvens viešbutyje ir, svarbiausia, dėl fiktyvios santuokos jokių neigiamų padarinių nekils.

Natalija Vaskunovič

Nijolė iš karto sutiko, bet „piršlienė“ ir jos draugės pasiūlė neskubėti – visas aplinkybes aptarti ryte, kai išsiblaivys. Bet ir ryte Nijolė savo pažado nesikratė, todėl netrukus buvo nuvežta į pasų poskyrį, kur jai skubos tvarka buvo pagamintas pasas. Bet kai „nuotaka“ apie savo planus netrukus išvykti gyventi į Jungtinę Karalystę ir čia susituokti už visiškai nepažįstamo vyro prasitarė savo artimiesiems, viskas žlugo – moteris suprato, jog greičiausiai ji pateks į nusikaltėlių spąstus ir bus parduota kaip lėlė.

Atsisakiusi vykti į Jungtinę Karalystę Nijolė kreipėsi į policiją – jos teigimu, N. Vaskunovič, kuri buvo sumokėjusi už paso gamybą 71 eurą, reikalavo grąžinti pinigus arba atiduoti pasą.

Baudžiamojon atsakomybėn dėl prekybos žmonėmis patrauktos S. Jarinska ir N. Vaskunovič kaltę pripažįno tik iš dalies ir sakė, kad niekada nemanė, jog siūlydamos Nijolei ištekėti darė nusikaltimą, tuo metu N. Liapina kategoriškai kratėsi atsakomybės – aiškino, kad merginai nesiūlė sudaryti fiktyvios santuokos, o tenorėjo šiai padėti išbristi iš alkoholizmo liūno bei susikurti naują gyvenimą.

„Nesupratau, kad tai yra nusikaltimas, – teisme sakė N. Vaskunovič. – Nijolei buvo nupasakotas toks gyvenimas Jungtinėje Karalystėje, aš ir pati tokio norėčiau.“

Moteris pasakojo, kad tą vakarą jos namuose svečiavosi N. Liapina – vakarėlio metu moterys kalbėjosi apie bendrus pažįstamus, aptarinėjo jų gyvenimą.

„Kažkaip išėjo kalba apie Nijolę – ji graži mergina, bet paskutiniu metu apsileido, visiškai savęs neprižiūri, nuolat girtauja, – pasakojo N. Vaskunovič. – O tada N. Liapina pasiūlė jai padėti – sudaryti fiktyvią santuoką, taip pat sakė, kad Anglijoje padės šiai įsidarbinti, tik, aišku, jeigu ji pati norės. Pagalvojom, kad gal ir verta – išvažiuos iš kaimo, prasidės naujas gyvenimo etapas.“

Moteris sakė, kad su Nijole telefonu susisiekusi S. Jarinska pasiūlė kartu pavakaroti, o kadangi ši sutiko, jos nuvažiavo atsivežti.

„Nijolė pasakojo, kad jos buitis yra labai skurdi, net namo stogas yra kiauras, todėl N. Liapina paklausė, ar ši nenorėtų užsidirbti pinigų, – kalbėjo N. Vaskunovič. – Ji norėjo, todėl jai ir buvo pasakyta, kad reikės važiuoti į Angliją ir ištekėti už kažkokio vyriškio. N. Liapina labai gražiai nupasakojo ateitį – esą galės kartu su jaunikiu negyventi, nes šiam yra reikalingas tik antspaudas pase. Sakė, kad jis parūpins maistu, drabužiais, duos kažkokią VIP kortelę, kuria ji galės atsiskaitinėti. Be to, ji sakė, kad Nijolė galės dirbti, jeigu norės, ir gautus pinigus siųsti artimiesiems į Lietuvą, nes jos sutuoktinis pinigų nebūtų davęs.“

Natalija Liapina

Kaltinamosios teigimu, kai Nijolė sutiko, N. Liapina net parodė nuotakos ieškančio jaunikio nuotrauką: „Nepamenu, kaip jis atrodė, tik žinau, kad jis yra tamsaus gymio“.

Tokiam Nijolės pasirinkimui pritarė ir S. Vaskunovič su S. Jarinska: „Mes sakėme, kad važiuok ir užsidirbk pinigų, gal tuomet kaime visi pamirš tavo girtuokliavimus, atsistosi ant kojų Anglijoje ir į Lietuvą grįši turtinga.“

Į Londoną nuotaka turėjo išskristi jau po kelių dienų, todėl skubiai reikėjo pagaminti asmens dokumentą, nes Nijolės asmens tapatybės kortelė buvo sugadinta. Bet moterys rado sprendimą – pasų poskyryje užsakė pasą, kuris buvo pagamintas per parą. Tiesa, prieš tai Nijolė buvo aprengta gražesniais drabužiais, o naujų turguje prieš kelionę buvo pažadėjusi parūpinti N. Liapina.

„Aš Nijolės tris kartus klausiau, ar tu tikrai sutinki fiktyviai susituokti, – sakė S. Vaskunovič. – Kadangi ji neabejojo savo sprendimu, daviau jai pinigų pasui pagaminti, bet kai jis buvo padarytas, Nijolė pakalbėjo su savo motina ir pasakė, jog niekur nevažiuos, o jeigu nuo jos neatstosime, mus apskųs policijai – esą ją norėjome parduoti. Aš labai nustebau, sakiau, važiuojam į policiją, išsiaiškinsime, ar tai yra nusikaltimas, bet taip ir nenuvažiavome.“

Moteris neneigė, kad iš Nijolės reikalavo pinigų, kuriuos ji buvo sumokėjusi už paso gamybą skubos tvarka, o kadangi ši neturėjo, kartą net pareikalavo atiduoti dokumentą: „Sakiau, kad jį suplėšysiu ar sukarpysiu, nes juk aš už jį sumokėjau.“

Kad Nijolę ketinta parduoti kaip nuotaką, kalbos kaime pasklido akimirksniu.

„Visi kalbėjo, kad aš esu sąvadautoja ir norėjau ją parduoti“, – piktinosi S. Vaskunovič. Ji pridūrė, kad ir dabar kaime mato nukentėjusiąją, tačiau su ja bendrauja.

Tuo metu S. Jarinska prisipažino, kad už nuotakos suradimą jai ir S. Vaskunovič buvo pažadėtas atlygis – po 300 eurų. Tada niekur nedirbančiai S. Jarinskai tai buvo dideli pinigai, todėl ji, kaip pati sakė, labai norėjo, jog Nijolė išvažiuotų ir ištekėtų Jungtinėje Karalystėje.

Sabina Jarinska (viduryje) ir advokatas Ramūnas Vanagas

„Nemaniau nieko blogo dėl to, kad ji susituoks – juk santuoka yra santuoka, tereikia tik susituokti, – teisme sakė ji. – N. Liapina sakė, kad yra jaunas vaikinas, kuriam reikia sudaryti santuoką. Aš turiu vaikiną, S. Vaskunovič – vyrą ir vaikų, todėl ir pasiūlėme Nijolę, galvojome, kad jai gero darome – ji atsities, galės pradėti naują gyvenimą, susigrąžins sūnų. Aišku, neslėpsiu, aš taip pat norėjau gauti žadėtus pinigus.“

S. Jarinska tikino, kad nesijaučia prekeive žmonėmis, tačiau save kaltino tik dėl to, jog tą vakarą į vakarėlį išgerti pakvietė Nijolę: „Ji mano teta – mamos pusseserė, norėjau jai padėti, nemanau, kad ją įkalbinėjau, ji turėjo galimybę pasakyti ne.“

Tuo metu nukentėjusiosios teta, kuriai pavyko dukterėčią atkalbėti nuo kelionės į Jungtinę Karalystę, sakė, kad iš karto puikiai suvokė, jog ši išvažiuos į niekur, kad jokio puikaus gyvenimo ji negalės turėti, jei nedirbs ir pati neužsidirbs.

„Aš pati buvo išvykusi į Angliją dirbti ir gyventi, žinau, kad jokia prabanga ten niekas „nekvepia“, kol pats neužsidirbsi, – sakė liudytoja. – Paprašiau, kad ji nurimtų, paklausytų ir ramiai pasikalbėtų. Aš jai papasakojau, kad gyventi Anglijoje nėra paprasta, kad jokios prabangos ten nėra, norint normaliai gyventi reikia sunkiai dirbti, niekas ir nieko už dyką neduoda. Paaiškinau, kad ji nemoka anglų kalbos, ji net lietuviškai sunkiai suprantanti, tai kaip ji išvykusi į svetimą šalį su kuo nors susikalbės, ir ji važiuotų į nežinią, kuri nežinia kaip prieš ją gali pasisukti.“

Anot jos, tada dukterėčia papasakojo, kad buvo svečiuose pas N. Vaskunovič, kur gėrė alkoholinius gėrimus, o tada jai ir buvo pasiūlyta „važiuoti į Angliją, kur ištekėsi ir prabangiai gyvensi“.

„Pokalbio metu Nijolė galais ne galais suprato, kad gali patekti į blogą situaciją – tada ji išsigando ir pasakė, kad į Angliją nevažiuos, bet bijanti pasilikti kaime, kad jos nesurastų, – pasakojo nukentėjusiosios teta. – Mano nuomone, ji net negalėjo pati gerai suprasti situacijos, į kurią galėjo patekti, jei būtų sutikusi vykti gyventi į Angliją ir ten fiktyviai susituokti. Ji, žinodama ir suprasdama, kad Lietuvoje neturi pinigų pragyvenimui, įtikėjo, kad nuvykusi į Angliją gaus daug pinigų ir galės prabangiai gyventi.

Gyventi prabangoje Nijolei būtų tikrai rojus, nes jos buitis nuo vaikystės yra labai skurdi, namuose, kur ji gimė ir gyveno net vandens nėra, nėra nei vonios, nei tualeto. Jos motina taip pat visą gyvenimą geria alkoholį. Mano nuomone, Nijolė net neturėjo galimybės suprasti, kas yra normalus gyvenimas ir ką reiškia gyventi be alkoholio, nes nuo vaikystės matė geriančią motiną. Ji supranta, kad dėl alkoholio vartojimo jos gyvenimas yra prastas, tačiau nieko negali su savimi padaryti. Arba nenori.“

Teisėjas Arūnas Budrys

Iš nuteistųjų teismas nukentėjusiąja pripažintai Nijolei priteisė 900 Eur neturtinei žalai atlyginti, nors ši buvo pareiškusi ieškinį dėl 5 tūkst. Eur priteisimo.

„Teismas pripažįsta, kad dėl kaltinamųjų nusikalstamų veiksmų nukentėjusioji iš tiesų patyrė tam tikrų neigiamų emocijų ir išgyvenimų, savanaudiškais tikslais buvo pasinaudota jos pažeidžiamumu, – pabrėžė baudžiamosios bylos duomenis ištyręs teismas. – Iš tiesų, pakankamai agresyvus reikalavimas grąžinti pinigus už paso pagaminimą, pasklidusios kalbos po kaimą ir tarp pažįstamų, kad nukentėjusioji bus parduota, kad teko kreiptis į policiją ir išgyventi teisines procedūras, vertintini kaip sukėlę tam tikrų neigiamų emocijų.“

Kita vertus, teismas pabrėžė, kad byloje nėra jokių objektyvių duomenų, patvirtinančių, kad nukentėjusiajai būtų nustatyti kokie nors neigiamo pobūdžio liekamieji reiškiniai, kuriuos neabejotinai būtų galima susieti su kaltinamųjų neteisėtais veiksmais.

„Pažymėtina, kad kaltinamųjų neteisėti veiksmai nukentėjusiosios atžvilgiu truko itin trumpą laiką: iš esmės vieno vakarėlio metu buvo pasiūlyta vykti į užsienį fiktyviai santuokai ir kelias dienas derintas paso pagaminimas“, – teismo nuomone, aktualu ir tai, kad nukentėjusioji slapstėsi nuo kaltinamųjų iš esmės ne savo iniciatyva, o ir slapstymuisi rimto pagrindo nebuvo, į policiją dėl nusikalstamos veikos padarymo ji kreipėsi tik praėjus beveik mėnesiui nuo jos verbavimo pradžios.

Pasak teismo, bylos duomenys patvirtina, kad nukentėjusioji ypatingai nesistengė pasislėpti ir kaltinamųjų nebijojo, o didesnes baimes išgyveno jos giminės, kurie bijojo, kad nukentėjusioji bus parduota Anglijoje į prostituciją.

„Nepaisant visų šių aptartų aplinkybių, teismas daro išvadą, kad nukentėjusiosios faktinė buvimo vieta buvo slepiama, ypač nuo N. Vaskunovič ir tai sukėlė tam tikrų nepatogumų nukentėjusiajai, tačiau ši labiau buvo slepiama tam, kad ji pati atsigautų nuo alkoholio vartojimo ir suprastų, su kokiu pasiūlymu ji sutiko bei kokios jai gali kilti pasekmės, nes būdama nuolat apsvaigusi galėjo to nesuprasti ir išvykti į Angliją, tokiu būdu būtų realizuotas piktavališkas kaltinamųjų ketinimas ją panaudoti fiktyviai santuokai sudaryti“, – pabrėžiama nuosprendyje.