„Prof. E. Šileikis yra vienas ryškiausių Lietuvos konstitucionalistų. Didelė jo patirtis, sukauptos žinios ir kritinis mąstymas neabejotinai praturtins LAT ir padės teismo bylose atskleisti bei plėtoti viešojo intereso gynimo konstitucinius aspektus“, – sakė šalies vadovas.

E. Šileikis 1990 m. baigė studijas VU TF, 1991 m. – magistro studijas Frankfurto prie Maino universitete (Vokietija), o 1994 m. ten pat įgijo teisės mokslų daktaro laipsnį. 1994–1997 m. dirbo VU TF asistentu, vyr. asistentu, tapo fakulteto prodekanu. Nuo 1996 m. E. Šileikis taip pat dirbo Seimo kanceliarijos Teisės skyriaus patarėju, nuo 1998 m. – Vyriausybės kanceliarijos patarėju viešojo administravimo klausimais.

2002–2005 m. E. Šileikis buvo VU TF docentas, nuo 2005 m. – profesorius. 2008–2017 m. jis ėjo Konstitucinio Teismo teisėjo pareigas ir tapo pirmuoju teisėju, pradėjusiu naudotis teise pareikšti atskirąją nuomonę Konstituciniame Teisme.

Prof. E. Šileikis yra knygų „Alternatyvi konstitucinė teisė“, „Konstitucinės teisės studijos. Klausimai, kazusai, užduotys“, „Partijų finansavimo teisės sistemos įžvalgos, Lietuvos teisės pagrindai“ ir daugelio straipsnių konstitucinės, civilinės bei kitais klausimais autorius, taip pat leidinių „Teisė. Mokslo darbai“ (Vilniaus universitetas) ir „Konstitucinė jurisprudencija“ (Konstitucinis Teismas) redakcinių kolegijų narys.