Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių dėl jo egzistavimo.

Tyrimą VTEK pradėjo suabejojusi, ar Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Etikos komisija (VMSTEK) priimtame sprendime, kuriuo konstatavo pažeidimą, tinkamai taikė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas. Bus vertinamos aplinkybės, kurias nustatė VMSTEK – t. y. susijusios su R.Šimašiaus galimu šališkumu UAB „DO architects“ dalyvaujant Vilniaus miesto savivaldybės administracijos skelbiamuose konkursuose. VTEK šiuo atveju nėra aišku, kokie mero veiksmai galėjo sukelti jam tiesioginį interesų konfliktą.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.