Šis teisės aktas draudžia valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesus institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba, o jei įstaiga, kurioje jis dirba, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje tos įstaigų sistemos įstaigoje.

Tyrimas pradėtas gautų pranešimų ir papildomos informacijos pagrindu.

Tiriamos aplinkybės, kai 2020 m. spalį V. Skeberdytė pagal įgaliojimą atstovavo fiziniam asmeniui Palangos miesto savivaldybės administracijoje, teikdama prašymą.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.