„Savivaldybė nesiėmė reikiamų priemonių užtikrinti tinkamą jo teritorijoje augusio medžio būklę, nors tokią pareigą turėjo“, – LVAT pažymėjo, kad dėl neteisėtų savivaldybės veiksmų buvo padaryta žala, kurią ji ir privalo atlyginti.

Taip teismas padėjo tašką daugiau kaip dvejus metus trukusiame ginče – dar praėjusių metų kovą Vilniaus apygardos administracinis teismas buvo konstatavęs Vilniaus miesto savivaldybės, kuriai teisme atstovavo savivaldybės administracija, neteisėtus veiksmus ir iš jos nukentėjusiajai moteriai priteisęs daugiau kaip 1,6 tūkst. eurų patirtai turtinei žalai atlyginti.

Be to, dėl teisme vykusio ginčo savivaldybei teks atlyginti ir moters patirtas bylinėjimosi išlaidas – 300 Eur už atstovavimą pirmosios instancijos teisme ir 350 Eur – už atstovavimą apeliacinės instancijos teisme.

O šį ginčą savivaldybė galėjo baigti taikiai – nukentėjusioji vilnietė, kaip jai rekomendavo policija, buvo kreipusis į savivaldybę, tačiau čia nesulaukė atjautos. Maža to, valstybės tarnautojai pareiškė, kad ji pati turi prisiimti atsakomybę dėl įvykusio įvykio, kai užvirtęs medis nepataisomai apgadino transporto priemonę.

Teismui skundą pateikusi moteris nurodė, kad dar 2019 m. rugpjūčio 9 d. atvyko į Centro poliklinikos Naujamiesčio filialą K. Kalinausko g., kieme esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje paliko savo automobilį.

„Apie 15.30 val., pakilus vėjui, nulūžo šalia aikštelės augęs gluosnis, kuris apgadino mano transporto priemonę, – teigė ji. – Apžiūrėjusi medį pastebėjau, kad jis buvo senas, kamienas sutrūnijęs, toks medis jau seniai kėlė pavojų žmonėms ir jų turtui. Dėl šio įvykio iškviečiau policiją, kuri įvykį užfiksavo. Poliklinikos administracija jau ne kartą buvo informavusi Vilniaus miesto savivaldybę apie medžio būklę ir keliamą pavojų, tačiau savivaldybė tokius kreipimusis ignoravo – paskutinis kreipimasis elektroniniu paštu buvo išsiųstas 10 dienų iki įvykio.“

Anot vilnietės, savivaldybei nustatyta pareiga atlikti jos teritorijoje esančių, valstybinėje ar jai priskirtoje žemėje augančių medžių ir krūmų priežiūrą, taip pat ji privalo tikrinti, ar medžiai nėra supuvę.

„Taip pat savivaldybei tenka pareiga atlikti supuvusių medžių, pavojų keliančių šakų ir medžių stiebų šalinimą, ji taip pat yra įpareigota nustatyti konkretaus medžio fiziologinę būklę (gyvybinę funkciją), bet to nepadarė, todėl privalo man atlyginti padarytą žalą“, – nukentėjusioji pažymėjo, kad dėl žalos atlyginimo bandė tartis taikiai, tačiau Vilniaus miesto savivaldybė su tokiu jos pasiūlymu nesutiko.

Apgadinto automobilio savinininkė teigė, kad kreipėsi į nepriklausomus turto vertintojus, kurie įvertino transporto priemonės atkuriamąją (remonto) vertę ir keičiamų dalių nusidėvėjimą.

„Kadangi automobilio atkuriamoji (remonto) vertė viršijo transporto priemonės rinkos vertę, nuspręsta jo neremontuoti, o parduoti už mažą kainą – vos 450 Eur“, – teismui pažymėjo ji.

Asociatyvi nuotrauka (G.Narkaus nuotr.)

Moters teigimu, medis augo Vilniaus miestui priklausančioje teritorijoje, o tądien, kai jis nuvirto, buvo apgadintas ir kitas aikštelėje stovėjęs automobilis, kuris priklausė poliklinikos darbuotojai. Ji taip pat buvo padavusi savivaldybę į teismą ir bylą laimėjo – iš jos nukentėjusiai moteriai buvo priteista beveik 1,7 tūkst. Eur žalos atlyginimas ir daugiau kaip 400 Eur atsiėjusios bylinėjimosi išlaidos.

Tuo metu Vilniaus miesto savivaldybės atstovai nebuvo linkę prisiimti atsakomybės dėl poliklinikos pacientės apgadintos transporto priemonės – esą jai negali kilti atsakomybė, nes savivaldybė, kaip viešojo administravimo subjektas, nepažeidė jokių teisės aktų nuostatų.

Atsiliepime į pateiktą skundą savivaldybės atstovai taip pat pažymėjo, kad žemės sklypas, kuriame nuvirto medis, nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, o dėl jo panaudos yra sudaryta sutartis su Centro poliklinika.

„Savivaldybė dar nėra atlikusi dalies medžių inventorizacijos, todėl tai negali būti laikoma kokiais nors neteisėtais jos veiksmais ar neveikimu; želdynų ir želdinių inventorizavimas savivaldybės lygiu yra atliekamas kas dešimt metų“, – pabrėžė valstybės tarnautojai.

Jie taip pat pažymėjo, kad įvykio dieną medis nulūžo dėl stipraus vėjo, todėl savivaldybė sukeltų padarinių negalėjo nei numatyti, nei kontroliuoti.

„Teismų praktikoje yra išaiškinta, jog didelis vėjas turi įtakos žalai atsirasti ir yra pakankama aplinkybė mažinti savivaldybės atsakomybę iš dalies, t. y. vienu trečdaliu, – teigė atsakovai. – Šiuo atveju pati pareiškėja prisiėmė riziką įvykio dieną pastatyti transporto priemonę tiesiai po medžiais, taip sukeldama didelę grėsmę tiek asmenų, tiek transporto priemonės saugumui. Todėl tai negali būti vertinama kaip pakankamai atsargus ir apdairus asmens elgesys.“

Anot savivaldybės atstovų, automobilio savininkė galėjo įvertinti, jog įvykio dieną buvo vėjuota, o jeigu tai būtų padariusi, esą būtų supratusi, kad transporto priemonės nereikėtų statyti po medžiu.

„Orų prognozė yra visuotinai žinoma ir laisvai gaunama informacija, į kurią kiekvienas protingas asmuo turėtų atsižvelgti, – pabrėžė Vilniaus miesto savivaldybės atstovai. – Orai ir aplinkybės, ar diena buvo vėjuota, ar ne, ar buvo sustiprėjęs vėjas ir pan., yra ypatingai svarbi, kai asmuo priima sprendimą pastatyti automobilį po medžiu. Priimdamas pastarąjį sprendimą, asmuo atitinkamai priima ir riziką, kuri negali būti aiškinama savivaldybės nenaudai, vien dėl to, kad yra įtvirtinta bendroji pareiga rūpintis želdynais, ir taip visiškai be pagrindo bandant konstatuoti savivaldybės atsakomybę.“

Pasak atsakovų, automobilį šalia medžio pastačiusi moteris sukėlė grėsmę tiek asmenų, tiek tarnsporto priemonės saugumui, ir ši aplinkybė esą neturėtų būti ignoruojama, kadangi tai negali būti vertinama kaip pakankamai atsargus ir apdairus asmens elgesys.

Tačiau su tokia pocizija nesutiko nei pirmosios instancijos teismas, kurio priimtą sprendimą Vilniaus miesto savivaldybė skundė apeliacine tvarka, nei galutinę ir neskundžiamą nutartį šioje byloje priėmęs LVAT, atmetęs savivaldybės skundą.

Asociatyvi nuotrauka
Foto: DELFI / Dainius Sinkevičius

Pasak teismo, dėl apgadinto automobilio jo savininkė kreipėsi į policiją, įvykis buvo užregistruotas, pareigūnai pasiūlė ginčą su savivaldybe spręsti abipusio susitarimo būdu. Be to, policijos rašte taip pat buvo nurodoma, kad dėl nulūžusio medžio yra atsakinga savivaldybė, jos atstovai tai patvirtino pareigūnams telefonu.

„Savivaldybė, kaip viešojo administravimo subjektas, privalo užtikrinti šios savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsaugą, tvarkymą, vykdyti jų būklės stebėseną, t. y. iš esmės užtikrinti, kad jos teritorijoje augantys medžiai nekeltų grėsmės žmonėms ir jų turtui“, – pabrėžė teismas.

Anot teisėjų, iš į bylą pateiktų įrodymų matyti, kad nulūžęs medis, kuris užvirto ant transporto priemonės, yra už Centro poliklinikos teritorijos, už kurios tvarkymą atsakinga savivaldybė.

Be to, teismas padarė išvadą, kad tai, jog lūžo medis, lėmė ne stichinis meteorologinis reiškinys, o tai, jog augalas nebuvo tinkamai prižiūrėtas.

Anot teisėjų, vykdydamos medžių ir krūmų priežiūros darbus, savivaldybėms tenka pareiga patikrinti, ar nesupuvę seni medžiai, ir, jei reikia, juos pašalinti.

„Atsižvelgiant į teisinį reguliavimą, konstatuotina, kad byloje yra nustatytos visos sąlygos savivaldybės atsakomybei kilti: 1) savivaldybė nesiėmė reikiamų priemonių užtikrinti tinkamą jo teritorijoje augusio medžio būklę, nors tokią pareigą turėjo, t. y. nustatyti neteisėti veiksmai (neveikimas); 2) pareiškėja patyrė turtinę žalą; 3) tarp neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir pareiškėjos patirtos žalos yra priežastinis ryšys, t. y. dėl ant pareiškėjos automobilio nuvirtusio medžio, už kurio netinkamą priežiūra atsakinga savivaldybė, pareiškėja patyrė turtinę žalą – buvo apgadintas automobilis, dėl ko sumažėjo jo vertė“, – pažymėjo LVAT.

Teisėjai taip pat nesutiko su savivaldybės argumentu, kad automobilio savininkė pati nebuvo pakankamai atidi.

„Aplinkybė, kad 2019 m. rugpjūčio 9 d., t. y. tą dieną, kuomet nuvirto medis ant pareiškėjos automobilio, didžiausias vėjo greitis buvo 17 m/s, savaime nesudaro pagrindo atsakovui netaikyti ar iš dalies jį atleisti nuo atsakomybės, – pabrėžė teismas. – Atsakovo argumentai, kad pati pareiškėja buvo nerūpestinga ir neapdairi, taip pat yra nepagrįsti jokiais įrodymais, o aplinkybių, dėl kurių būtų galima konstatuoti, kad pareiškėja elgėsi akivaizdžiai neprotingai pastatydama automobilį po medžiu, kuris ant automobilio vėliau užvirto, nenustatyta.“