Pasak pranešimo, apdovanojimą už viso gyvenimo pašventimą lietuvybės puoselėjimui, nuoširdų ir nuoseklų darbą, siekiant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ir kuriant nepriklausomą Lietuvą, šiais metais Užsienio reikalų ministerija (URM) skyrė JAV lietuvei, aktyviai visuomenininkei ir diplomatei, Lietuvos ambasadorei Gintei Bernadetai Damušis.

„Šis apdovanojimas – tai kukli išraiška mūsų gilios pagarbos ir nuoširdaus dėkingumo už Lietuvai skirtą gyvenimą: už pasišventimą, drąsą, tikėjimą Lietuvos laisve, už sprendimą grįžti į savo tėvelių žemę ir čia kurti modernią nepriklausomą Lietuvą“, – sakė viceministras A. Pranckevičius.

Gimusi JAV, G. B. Damušis po studijų prisidėjo prie Niujorke veikusios Lietuvių katalikų religinės šalpos tarybos, rėmusios persekiojamą Bažnyčią, disidentus ir žmogaus teisių gynėjus, vertė ir platino „Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką“ ir kitus pogrindžio leidinius anglų kalba, palaikė ryšius su Lietuvos nepriklausomybės kovotojais.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, G. B. Damušis toliau dirbo Lietuvai, prisidėjo steigiant Lietuvos nuolatinę misiją prie Jungtinių Tautų Niujorke, JAV, o 1992-aisiais oficialiai prisijungė prie Lietuvos diplomatinės tarnybos. G. B. Damušis aktyviai prisidėjo plėtojant politinius, ekonominius ir žmogiškuosius daugiašalius ir dvišalius ryšius, dirbdama Lietuvos atstovybėse tarptautinėse organizacijose bei vadovaudama Lietuvos ambasadoms Austrijoje, Kanadoje, Danijoje ir Islandijai, vadovavo URM Užsienio lietuvių departamentui.

Nuo 2012 metų organizuojami „Globalios Lietuvos“ apdovanojimai yra skirti pagerbti, įvertinti, pagarsinti ir apdovanoti užsienio lietuvius, sukaupusius tarptautinę profesinę patirtį, išlaikiusius glaudžius ryšius su Lietuva, reikšmingai prisidedančius prie jos augimo.

Apdovanojimus globoja prezidentas Gitanas Nausėda, organizuoja VšĮ „Global Lithuanian Leaders”, bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija ir URM. Pagrindinei „Globalios Lietuvos“ apdovanojimų rėmėjai – Užsienio reikalų ministerijai – suteikta garbė kasmet skirti apdovanojimą „Už viso gyvenimo nuopelnus“.