Nuo praėjusios savaitės vizitų maratoną po Australiją, Singapūrą, Naujają Zelandiją ir Tailandą tęsiantis V.Adamkus antradienį susitiko su Naujosios Zelandijos generaline gubernatore Silvia Kartrait, pranešė prezidento spaudos tarnyba.

Naujosios Zelandijos vadovė pabrėžė, kad dideli Lietuvos laimėjimai politikos ir ekonomikos srityse daro nemažą įspūdį.

Anot jos, Lietuva ir Naujoji Zelandija, nors ir skiriamos didelių atstumų, turi daug panašumų: abi nedideles valstybes vienija tikėjimas demokratija ir žodžio laisve, o abiejų valstybių turtas - išsilavinę žmonės.

Generalinė gubernatorė išreiškė viltį, kad V.Adamkaus vizitas Naujoje Zelandijoje pastūmės abi šalis aktyviau bendradarbiauti įvairiose srityse.

Prezidento nuomone, Lietuvos narystė Europos Sąjungoje ir NATO įpareigoja Lietuvą įsitraukti į pasaulinius procesus.

"Pasinaudokime šiomis aplinkybėmis ir tieskime bendradarbiavimo tiltus tarp mūsų nedidelių, bet dinamiškų verslo, mokslo ir kultūros bendruomenių", - sakė Lietuvos vadovas.

Antradienį po pietų prezidentas išvyko į Velingtoną, kur susitiks su Naujosios Zelandijos premjere Helen Clark, opozicijos lyderiu ir parlamento nariu Donu Brashu ir Naujosios Zelandijos užsienio reikalų ministru Winstonu Petersu.

Vakare bus surengta iškilminga vakarienė prezidento ir pirmosios ponios garbei Naujosios Zelandijos premjerės H.Clark vardu.