Byla nagrinėta pagal individualų skundą.

Pareiškėja ginčijo Valstybės tarnybos įstatyme nustatytą tvarką, kad gavęs pranešimą apie įtarimus baudžiamajame procese įstaigos vadovas privalo nušalinti darbuotoją nuo darbo, nevertindamas jo individualios situacijos.

Tokia tvarka galioja, kai tarnautojas įtariamas arba kaltinamas padaręs tyčinį sunkų arba labai sunkų nusikaltimą, taip pat, kai įtariamas ar kaltinamas padaręs nusikaltimą arba baudžiamąjį nusižengimą valstybės tarnybai ar viešiesiems interesams.

Pareiškėja Vilniaus apygardos administraciniams teismui buvo apskundusi įstaigos vadovo įsakymą, kuriuo ji nušalinta nuo pareigų iki baudžiamojo proceso pabaigos, nušalinimo laikotarpiu nemokant darbo užmokesčio. Šis teismas, kaip ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, pareiškėjos skundus atmetė.

Pareiškėja sakė, kad pagal ginčijamą reguliavimą nušalinami valstybės tarnautojai atsiduria blogesnėje padėtyje, palyginti su valstybės tarnautojais, kurie dėl įtarimo padarius tą pačią nusikalstamą veiką nušalinami nuo pareigų vadovaujantis Baudžiamojo proceso kodeksu.

Anot jos, nušalinant pagal Baudžiamojo proceso kodeksą priešingai nei taikant ginčijamą Valstybės tarnybos įstatyme įtvirtintą teisinį reguliavimą, vertinama individuali kiekvieno asmens situacija, nušalinimo priemonės skyrimo reikalingumas ir tikslingumas.

Pareiškėjos nuomone, nenustatyta galimybė vertinti, ar valstybės tarnautojo traukimas baudžiamojon atsakomybėn kelia tokių abejonių dėl asmens patikimumo ir lojalumo Lietuvos valstybei, kad tolesnis jo darbas valstybės tarnyboje negalimas, neatitinka konstitucinio proporcingumo principo.

Taip pat ji pažymi, kad nušalintas nuo pareigų valstybės tarnautojas neapibrėžtą laiką negauna jokių pajamų, jam netaikomos jokios socialinės garantijos, be kita ko, jis nedraudžiamas socialiniu draudimu, neturi teisės gauti ligos išmokos, darbo paieškos išmokos. Anot jos, taip pažeidžiama konstitucinė asmens teisė gauti socialinę paramą nedarbo ir kitais įstatymų nustatytais atvejais.