V. Valiūtė 1946 m. rugsėjo 22 d. tapo Žemaičių apygardos Vlado Montvydo-Žemaičio vadovaujamo partizanų būrio ryšininke, gavo slapyvardį Šmėkla.

Šmėkla, palaikydama ryšius su partizanais, rinko žvalgybinę informaciją, platino antisovietinius atsišaukimus, Žemaičių apygardos laikraštį „Laisvės balsas“. 1947 m. gruodžio 16 d. buvo suimta sovietų saugumo ir ištremta į Kazachiją.

Po 74 metų, padedama lietuvių, sugrįžo į Lietuvą ir šiuo metu gyvena Tauragės rajone esančiuose Pagramančio socialinės globos namuose.

Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkė Paulė Kuzmickienė sako, kad grįžti po šitiek metų nėra lengva – Lietuvoje nebėra nei Vandos artimųjų, nei namų. Tačiau tam, kad Vandos svajonė sugrįžti būtų įgyvendinta, susitelkė ir dirbo labai daug institucijų – savivalda, ministerijos, diplomatai.

Migracijos departamentas per mažiau nei mėnesį priėmė sprendimą dėl tremtinės pilietybės atkūrimo. Šis sprendimas leis toliau spręsti socialinius klausimus, apimančius nuolatinės globos, sveikatos draudimo, pašalpos įsikūrimui ir kitus su ryšininkės gyvenimu Lietuvoje susijusius klausimus.

„Džiaugiuosi neabejingu valstybės ir žmonių rūpesčiu šiai nepaprastai asmenybei. Šie pagarbos ženklai – tai mūsų maža padėka už Šmėklos drąsą ir pasiaukojimą dėl mūsų Tėvynės ir laisvės“, – dėkodama visoms prisidėjusioms institucijoms, sako P. Kuzmickienė.

P. Kuzmickienė, vos prieš kelias savaites lankydama V. Valiūtę-Šmėklą Pagramančio globos namuose, viešai kartu su kitais geros valios žmonėmis kvietė visus norinčius ir galinčius padėti tremtinei aukomis. Šiandien Šmėklai suaukota per 14 tūkstančių eurų.

„Noriu padėkoti visiems, kurie atsiliepė į šį kvietimą ir pasidžiaugti, kad Lietuvos žmonės neabejingi mūsų kovotojų už laisvę atžvilgiu. Tai tik įrodo, kad mums rūpi mūsų valstybės istorija ir ją kūrę žmonės, kad laisvės kovos gyvos mūsų širdyse ir įkvepia mus geriems darbams“, – Seimo pranešime cituojama P. Kuzmickienė.