Opozicijai priklausantys parlamentarai Seime inicijuoja parlamentinį tyrimą dėl baltarusiškų kalio trąšų tranzito per Lietuvą aplinkybių.

Antradienį keturių Seimo opozicinių frakcijų atstovai registravo tai įtvirtinantį Seimo nutarimo projektą.

Jį pasirašė Lietuvos regionų, Darbo partijos, socialdemokratų bei Valstiečių ir žaliųjų sąjungos parlamentarai.

Nutarimo projektas parengtas Seimo Regionų partijos iniciatyva.

Nutarimo projektu teigiama, kad Lietuvos Respublikos Seimas, įvertinęs viešojoje erdvėje paskleistą informaciją apie tai, jog „Belaruskalij“ trąšų tranzitas, vykdomas per Lietuvą su AB „Lietuvos geležinkeliai“, Užsienio reikalų ministerijos ir Susisiekimo ministerijos vadovybės žinia, tęsiasi nepaisant įsigaliojusių JAV sankcijų šiai įmonei, nors viešai I. Šimonytės suformuotos Vyriausybės nariai deklaravo įsipareigojimus sankcijų laikytis ir trąšų tranzitą nutraukti nuo 2021 m. gruodžio 8 d. bei pripažindamas reputacines grėsmes valstybės prestižui bei jos vykdomos užsienio politikos patikimumui tarptautinės bendruomenės, o ypač NATO sąjungininkų, tarpe, o tuo pačiu atkreipdamas dėmesį į valstybės patiriamą ar galimą patirti žalą bei poreikį įvertinti „Belaruskalij“ trąšų tranzito per Lietuvą aplinkybes, jį galimai nulėmusius aukštų pareigūnų veiksmus ir jų atsakomybės klausimą, nutaria sudaryti Lietuvos Respublikos Seimo laikinąją tyrimo komisiją (toliau – Komisija) iš 13 Seimo narių ir pavesti jai atlikti „Belaruskalij“ trąšų tranzito per Lietuvą aplinkybių 2021 metų rudenį parlamentinį tyrimą.

Seimo nutarimo projekte nurodoma, kad parlamentinės tyrimo komisijos nariais galės dirbti tik tie Seimo nariai, kurie pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymą turinčių teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

Numatoma, kad parlamentinis tyrimas dėl vadinamojo baltarusiškų trąšų skandalo turėtų būti atliktas iki ateinančių metų kovo 31 dienos.
Kaip teigiama nutarimo projekte, parlamentinei tyrimo komisijai bus pavesta užduotis pateikti atsakymus į septynis klausimus:

1) nustatyti, kokie atsakingi asmenys 2021 08 09 „Lietuvos geležinkeliai“ pradėjo ir po to vykdė konsultacijas ir susitikimus su bankais, siekiant išsiaiškinti jų poziciją dėl JAV sankcijų bei įvertinti Lietuvos banko poziciją;

2) nustatyti 2021 08 23 „Lietuvos geležinkelių“ valdybos posėdžio bei 2021 08 30 „Lietuvos geležinkelių“ vadovo, teisės ir atitikties vadovės bei finansų vadovo susitikimo su URM viceministru ir sankcijų grupės vadove aplinkybes, nustatyti priimtus sprendimus bei tai kiek su esama situacija buvo supažindinta URM ir SM aukščiausi vadovai – ministrai;

3) nustatyti 2021 09 24 SM susitikimo su OFAC tyrėjais aplinkybes bei jo metu priimtus sprendimus, o taip pat kitus bendradarbiavimo/tarimosi su OFAC atvejus ir jų metu priimtus sprendimus;

4) įvertinti 2021 09 28 „Lietuvos geležinkelių“ valdybos posėdžio aplinkybes bei nustatyti jo metu priimtus sprendimus ir už jų kontrolę atsakingus asmenis;

5) įvertinti „Lietuvos geležinkeliai“ kreipimąsi su laišku į „Belaruskalij“ dėl perėjimo prie išankstinių apmokėjimų bei iš to sekusius susitarimus, nustatyti juos inicijavusius ir už juos atsakingus asmenis, avansinių mokėjimų gavimo aplinkybes. Nustatyti, ar URM ir (arba) SM ministrai arba Premjerė buvo informuoti apie gautus avansinius mokėjimus ir, jei taip, tai kokiu mastu, kokie jų veiksmai sekė po informacijos gavimo;

6) nustatyti aplinkybes, kurioms esant 2021 11 08 „Lietuvos geležinkeliai“ gavo oficialų komercinį pasiūlymą iš vienos mokėjimų platformos dėl „Belaruskalij“ mokėjimų aptarnavimo po gruodžio 8 d. bei įvertinti, kokia apimtimi apie šį pasiūlymą buvo žinoma URM ir SM ministrams, jų politinei komandai; kokius sprendimus ar vertinimus ministrai, jų politinė komanda pateikė „Lietuvos geležinkelių“ vadovybei;

7) nustatyti, ar Vyriausybėje, dalyvaujant Premjerei I. Šimonytei ir (arba) Vyriausybės kancleriui buvo aptartas „Belaruskalij“ trąšų tranzitas JAV sankcijų taikymo metu ir (arba) su tuo susiję avansiniai mokėjimai, ir, jei buvo, kokie sprendimai tranzito ir (arba) avansinių mokėjimų atžvilgiu buvo priimti.