Priimti tokį nutarimo projektą ji siūlo, vadovaudamasi Laisvės premijos įstatymu ir Laisvės premijų komisijos šių metų lapkričio 15 d. sprendimu.

2021 metų Laisvės premiją „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ bendradarbiams tradiciškai planuojama įteikti Laisvės gynėjų dieną – 2022 m. sausio 13-ąją.

Po pateikimo projektas sulaukė parlamentarų pritarimo, už balsavo 83 Seimo nariai, prieš buvo 1. Preliminariai planuojama šį klausimą svarstyti Seimo posėdyje gruodžio 7 d.

„Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“ – reikšmingiausias pogrindinis leidinys, leistas Lietuvoje 1972–1989 m. Pirmasis numeris pasirodė 1972 m. kovo 19 d.

Laisvės premija siekiama įvertinti asmenų ir organizacijų laimėjimus ir indėlį ginant žmogaus teises, plėtojant demokratiją, skatinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą kovojant už Rytų ir Vidurio Europos tautų laisvą apsisprendimą ir suverenitetą.

2020 m. Laisvės premija buvo skirta Baltarusijos demokratinei opozicijai.