Pasak viceministro A. Pranckevičiaus, Baltarusijos režimo vykdoma hibridinė ataka prieš ES toli gražu dar nesibaigė.

„Šis klausimas turi būti svarstomas Europos vadovų susitikime gruodžio mėnesį. Būtina kuo greičiau priimti penktąjį sankcijų paketą ir pradėti ruošti šeštąjį, išlaikant spaudimą Baltarusijos režimui.

Europos Komisija ir Europos Išorės Veiksmų Tarnyba turi aktyviai tęsti pastangas su neteisėtų migrantų kilmės ir tranzito šalimis siekiant sustabdyti skrydžius į Baltarusiją ir grąžinti jau atvykusius neteisėtus migrantus. Svarbu, kad Jungtinių Tautų agentūros, veikiančios Baltarusijoje dėtų pastangas, kad ši šalis laikytųsi tarptautinės humanitarinės teisės reikalavimų”, − sakė viceministras.

A. Pranckevičius dalyvavo ES Bendrųjų reikalų tarybos (BRT) posėdyje Briuselyje, kuriame pradėtas pasirengimas gruodžio 16-17 dienomis vyksiančiam Europos Vadovų Tarybos (EVT) susitikimui, aptarti kiti ES darbotvarkės klausimai. Joje numatomi atsako į COVID-19 (koronaviruso) pandemiją, krizių valdymo, saugumo ir gynybos, išorinių santykių bei kylančių energijos kainų klausimai.

Iki gruodžio mėnesį vyksiančios EVT tikimasi sulaukti Europos Komisijos pasiūlymų dėl ES teisinės bazės pakeitimų migracijos ir prieglobsčio bei sienų apsaugos srityse, kurių nuosekliai prašė Lietuva kartu su bendramintėmis valstybėmis.

„Tikimės, kad EVT nubrėš tolesnes strategines gaires, kaip ES lygiu efektyviai ir visapusiškai veikti tiek Lukašenkos režimo tęsiamų išpuolių prieš ES akivaizdoje, tiek siekiant atremti panašias hibridines grėsmes ateityje”, − sakė A. Pranckevičius.

BRT posėdžio metu buvo pristatyta 2021 metų teisinės valstybės principų taikymo ataskaita, kurioje buvo vertinama ir Lietuva.

Diskutuojant apie Lietuvai skirtą ataskaitos dalį, viceministras A. Pranckevičius pasidalino Lietuvos gerąja patirtimi laikantis teisinės valstybės principo standartų bei pateikė naujausią informaciją apie sritis, kuriose Europos Komisija pateikė pastabas Lietuvai.

„Teisės viršenybė yra mūsų Sąjungos pagrindas, ja grindžiamas ir mūsų tarpusavio pasitikėjimas, ir vidaus rinkos funkcionavimas. Lietuvai tai yra be galo svarbi vertybė, kuri turi būti ginama ir už ES ribų, ir jos viduje“, − teigė A. Pranckevičius.

Taryboje taip pat aptarti ES ir Jungtinės Karalystės santykių, ES plėtros į Vakarų Balkanų valstybes klausimai, pristatyta Europos Komisijos darbo programa 2022 metams.