Priimti tokį nutarimo projektą ji siūlo, vadovaudamasi Laisvės premijos įstatymu ir Laisvės premijų komisijos šių metų lapkričio 15 d. sprendimu.

2021 metų Laisvės premiją „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ bendradarbiams tradiciškai planuojama įteikti Laisvės gynėjų dieną – 2022 m. sausio 13-ąją.

Seimo Laisvės premijų komisija, pasiūliusi 2021 m. Laisvės premiją skirti „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ bendradarbiams, šį sprendimą priėmė, įvertinusi gautus valstybės ir savivaldybių institucijų, visuomeninių organizacijų ir asociacijų, akademinės bendruomenės, bendruomenių ir fizinių asmenų teikimus, primena ELTA.

„Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“ – reikšmingiausias pogrindinis leidinys, leistas Lietuvoje 1972–1989 m. Pirmasis numeris pasirodė 1972 m. kovo 19 d.

„Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ platinimas ir redagavimas buvo vienas pavojingiausių užsiėmimų sovietų okupuotoje Lietuvoje. Buvo suimtas ne vienas „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ bendradarbis, tačiau net per 17 metų KGB nesugebėjo likviduoti leidinio, kuris informavo pasaulio visuomenę apie tikinčiųjų padėtį totalitarinės sistemos gniaužtuose.

Laisvės premija siekiama įvertinti asmenų ir organizacijų laimėjimus ir indėlį ginant žmogaus teises, plėtojant demokratiją, skatinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą kovojant už Rytų ir Vidurio Europos tautų laisvą apsisprendimą ir suverenitetą. Laisvės premija įteikiama Laisvės gynėjų dieną – sausio 13-ąją.

2020 m. Laisvės premija buvo skirta Baltarusijos demokratinei opozicijai.

Jadvyga Bieliavska (ELTA)