„Raginame inicijuoti tarptautinį teismo procesą, kuris suteiktų pagrindą universaliai jurisdikcijai nuteisti asmeniškai Aliaksandrą Lukašenką ir jo režimo dalyvius už plataus masto nusikaltimus prieš Baltarusijos žmones“, – teigiama penktadienį paskelbtame pareiškime.

Europos politikos klausimus kuruojančių komitetų vadovai siūlo Baltarusijos bylą perduoti Tarptautiniam Teisingumo Teismui, nes, anot jų, A. Lukašenkos režimas pažeidė tarptautines konvencijas prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą.

Kreipimesi į Europos Komisijos pirmininkę Ursulą von del Leyen, Europos Tarybos pirmininką Charles'į Michelį (Šarlį Mišelį) ir NATO generalinį sekretorių Jensą Stoltenbergą parlamentarai kviečia taikyti sankcijas visiems Baltarusijos oro uostams, paskelbti Baltarusiją neskraidymo zona, įvesti sankcijas visoms tarptautinėms oro linijoms, kurios pažeis šį draudimą ir „toliau prisidės prie nežmoniško nelegalios migracijos išnaudojimo hibridinio karo tikslais“.

Taip pat raginama surengti aukščiausio lygio derybas įtraukiant Jungtinių Tautų Saugumo Tarybą.

Laišką pasirašė Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Prancūzijos, Ispanijos, Airijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Vengrijos, Slovėnijos, Slovakijos, Rumunijos, Ukrainos parlamentų ir Europos Parlamento atstovai.

„Įvykiai prie ES sienos rodo, jog reikia galvoti, kaip geriausiai pritaikyti esamą teisinę sistemą prie naujų realijų, kad galėtume tinkamai reaguoti į bandymus naudotis neteisėta migracija siekiant politinių tikslų ir kuriant kitas hibridines grėsmes“, – teigia jie.

„Jokia trečioji šalis – nei pavienės šalys, nei viršvalstybinės grupės – neturėtų turėti galimybės naudotis ES migracijos ir prieglobsčio sistema, kad darytų spaudimą ir šantažuotų ES ir jos valstybes nares“, – rašoma laiške.

Migrantų srautas iš Baltarusijos į Lietuvą smarkiai pradėjo augti vasarą. Šiemet į Lietuvą iš viso neteisėtai pateko daugiau nei 4,2 tūkst. migrantų. Dar didesniam skaičiui jų nebuvo leista atvykti į šalį, nuo rugpjūčio pasieniečiams ėmus taikyti apgręžimo taktiką.

Šios savaitės pradžioje Baltarusijos pasienyje su Lenkija susitelkė keli tūkstančiai migrantų. Jie pasienyje įkūrė stovyklas ir vis bando pralaužti užkardas, kad patektų į Lenkiją.

Lietuvos pareigūnai baiminasi panašaus scenarijaus prie savo sienos su Baltarusija.