„Naktis buvo rami. Nuo praėjusio vidurnakčio iki šios dienos ryto 8 valandos visame pasienio ruože su Baltarusija buvo fiksuota tik 10-ies asmenų bandymas patekti į Lietuvą.

Pažeidimai padaryti Varėnos rajono savivaldybės teritorijos ribose“, – sakė pareigūnas.

VSAT atstovas nesiėmė spręsti, ar tokia tyla negali reikšti artėjančios audros.

„Sunku pasakyti, ką jie ten mąsto“, – sakė G. Mišutis.

Ėmėsi naujos taktikos

Minėtos teritorijos Baltarusijos pusėje, ties Kadyšaus kaimu Gardino srityje, Delfi šaltinių žiniomis, nuo pirmadienio vakaro sutelkta apie 500 neteisėtų migrantų.

Patys nelegalai Delfi teigė, kad skaičius kinta, nes „baltarusių kareiviai tai atveža, tai išveža. Jie vežioja, šeimas išskiria, jau pasimetę yra šeimų, nežino, kur dingę, išskirti“.

Teigiama, kad pirmadienio vakarą 500 žmonių grupė buvusi atvežta nuo pasienio su Lenkija, Kuznicos kaimo, kur įsikūrusi kelių tūkstančių neteisėtų migrantų stovyklavietė.

Prie Lietuvos pasienio atvežtus žmones Baltarusijos kareiviai suvarė į mišką šalia Kadyšaus, čia įsikūrė neteisėta migrantų stovykla.

Dar viena panaši stovykla, Delfi žiniomis, yra ties Oziornoje kaimu (Ežerėliai), arčiau sienos su Lenkija.

Patys neteisėti migrantai teigia, kad baltarusių kareiviai stovyklose įsikūrusius žmones „mėto“ po visą pasienį, skaidydami į mažesnes grupes.

„Antradienį vyko toks pervežimas. Iš pradžių apie 100 žmonių iš stovyklos (prie Kadyšaus – aut. past.) kažkur išvežė. Tada apie 50-70 žmonių buvo pasakyta susiruošti ir vedė pėsčiomis per mišką. Ten pelkėta vieta, mūsų kojos peršlapo. Sakė kareiviai, kad reikės į Lietuvą eiti per vandenį. Mes nenorėjome eiti, sakėme, kad per vandenį eiti bus blogai, vaikų yra, šalta. Pasakė, kad eis tik vyrai. Mus vedė per mišką, kai nėjome, tada mus lydėję kareiviai šaudė, į orą šaudė, daug. Mes tada ėjome“, – sakė Delfi šaltiniai.

Neteisėti migrantai pasidalino vaizdo įrašu, kurį vienas iš nelegalų nufilmavo tuo metu, kai buvo vedami per mišką link sienos linijos.

Įraše matyti suaugusių vyrų grupė, apie pora dešimčių asmenų, daugumoje suaugę vyrai, tačiau matyti ir vaikų.

Juos lydi uniformuoti kareiviai, iš jų aprangos galima daryti prielaidą, kad tai Baltarusijos kariuomenės ar vidaus reikalų sistemos struktūrų atstovai.

Link sienos eiti ragino automatų šūviais

Delfi žiniomis, nemaža grupė neteisėtų migrantų šią naktį praleido Baltarusijos Studenkos vietovėje, ties Pertako, Žmirklių, Kuodžių kaimų prieigomis iš Lietuvos pusės.

Tomis vietovėmis teka Maros upė. Norint patekti į Lietuvos pusę, reiktų ją kirsti. Teritorija yra negyvenama, gūdus miškas.

Nei vienas iš neteisėtų migrantų į Lietuvą patekti nebandė. Jie su Delfi pasidalino vaizdo įrašu, kuriame matyti laikina stovyklavietė – pastatytos palapinės, sukurti laužai.

Vaizdo įraše matyti ir vielos tvora, panaši į tą koncertinos tvorą, kuri tiesiama Lietuvos – Baltarusijos pasienyje. Tokia tvora, Delfi žiniomis, nutiesta ir ties Kapčiamiesčio apylinkėmis.

Už tvoros matyti uniformuoti vyrai, pačių neteisėtų migrantų teigimu, ten buvo Lietuvos valstybės sienoą saugančių pareigūnų grupė.

„Ten Lietuvos kareiviai“, – teigė migrantai. Jie sakė, kad pareigūnai su jais kontakto neturėjo.

Lietuvos atstovai nekomentuoja, ar minėtame įraše gali būti pavaizduota teritorija, kuri besiriboja su Lietuvos respublika.

Atvyko Šimonytė

Trečiadienio rytą į Lazdijų rajono Kapčiamiesčio pasienio užkadrą atvyko premjerė Ingrida Šimonytė.

Kaip Delfi sakė Lazdijų rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė, trečiadienio rytą Vyriausybės vadovės biuras informavo apie būsimą vizitą.

„Buvau informuota, kad atvyksta Ministrė Pirmininkė, lankysis pasienio užkardoje. Atskirų susitikimų su savivaldos ar bendruomenės atstovais nenumatyta, kiek buvo paaiškinta, vizitas labiau orientuotas į pasienį saugančių tarnybų pasirengimą“, – Delfi sakė Lazdijų rajono savivaldybės merė.

Pasak A. Miškinienės, trečiadienio rytą kviečiamas ir Lazdijų rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdis.

„Įvedus nepaprastąją padėtį, reikia peržiūrėti įvairius administracinius dalykus, taip pat ir susijusius su tam tikros informacijos apie pasienyje gyvenančius asmenis surinkimą. Taip pat atlikti biurokratinius sprendimus, kuriais įformintume kariuomenės atstovų priėmimą apgyvendinimui “, – sakė merė.

A.Miškinienė pasidžiaugė, kad į Kapčiamiestį atvyko „labai nemažas skaičius Lietuvos karių, kuriuos Lazdijų savivaldybė apgyvendino jai priklausančiose patalpose Kapčiamiestyje“.

Delfi žiniomis, Lietuvos kariuomenės kariai, kurie perdislokuoti prie valstybės sienos, laikinai bus apgyvendinti buvusiuose Kapčiamiesčio vaikų globos namuose „Židinys“.

Būtent šiame pastate liepos pradžioje buvo apgyvendinti pirmieji į Lietuvą neteisėtai patekę migrantai iš Irako ir Afrikos valstybių. Apie šimtas žmonių čia gyveno iki spalio mėnesio, kai buvo perkelti į Pabradės ir Medininkų pabėgėlių centrus.