„Profesorius A. Utkus turi ilgametės administracinės gydytojo bei mokslininko patirties. Jo profesinės veiklos sritis – biologinė asimetrija ir genetika. Dėl kandidato buvo kreiptasi į Specialiųjų tyrimų tarnybą pagal Korupcijos prevencijos įstatymo nuostatas. Atsakymas yra gautas. Nenustatyta aplinkybių, dėl kurių kandidatas negalėtų eiti šių numatytų siūlomų pareigų“, – sakė Seimo pirmininkė.

Pasak kandidato, pagrindinė Nacionalinės sveikatos tarybos veikla yra ekspertinis vertinimas ir konsultacinė funkcija.

„Jei būčiau paskirtas Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininku, norėčiau suformuoti nuolat veikiančias darbo grupes iš tarybos narių. Nacionalinės sveikatos taryboje yra 15 narių. Tai yra kompetentingi asmenys, kurie išmano savo siaurą sritį ir, be abejo, subūrimas tokių nuolat veikiančių darbo grupių aktualiomis temomis būtų mano pirmas uždavinys.

Yra tam tikros problemos, kurias mes turime kartu spręsti. Tai ir infekcinės ligos, ir lėtinės neinfekcinės ligos, ir onkologija, ir visuomenės psichikos sveikata, ir taip toliau. Manau, kad mes turėtume turėti mažiausiai penkias nuolat veikiančias darbo grupes, kurios teiktų pasiūlymus tiek Vyriausybei, tiek Seimui“, – sakė A. Utkus.

A. Utkui atsakius į Seimo narių klausimus, Seimo statute įtvirtinta tvarka vyks kandidato susitikimai su parlamentinėmis frakcijomis. Pagrindiniu svarstyti šį klausimą paskirtas Sveikatos reikalų komitetas. Šis klausimas į plenarinę posėdžių salę turėtų sugrįžti lapkričio 11 d.