Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ atstovai užregistravo tokį pasiūlymą Seime svarstomoms Socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisoms.

Seimo nario Lino Kukuraičio teigimu, beveik 40 proc. pensinio amžiaus žmonių Lietuvoje gyvena žemiau skurdo rizikos. Visuotinai sutarta, kad tai yra dėl mažų pensijų, todėl spartesnis pensijų didinimas yra būtinas.

Tačiau, jo nuomone, Vyriausybės pateiktas pirminis šio įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siūloma skaičiuojant bendrąją pensijos dalį iš esmės panaikinti darbo stažo įtaką pagal išdirbtus metus tiems, kurie neturi būtinojo darbo stažo (šiuo metu 32 metai), ir visiems pensininkams didinti individualios pensijos dalies koeficientą ta apimtimi, kiek „Sodra“ turės pertekliaus kiekvienais metais, yra taisytinas.

„Valdančiųjų projektu siūlomas staigus darbo stažo įtakos atsisakymas sukuria socialinį neteisingumą, kai 15 metų darbo stažą turinčių pensijos dydis bus labai artimas to, kuris išdirbo 30 metų ir daugiau. Be to, siūlymas iš metinių „Sodros“ pajamų perviršio sparčiau didinti individualią pensijos dalį reiškia, kad pensijos tiek pinigine, tiek procentine reikšme sparčiausiai augtų tiems, kurie turi sukaupę daugiausia taškų. O šie asmenys nėra žemiau skurdo rizikos. Šis principas, kurį norima įteisinti, kaip ilgalaikį, pensijas tik stipriau diferencijuoja, ne taip taikliai sprendžia skurdo mažinimą“, – pažymi L. Kukuraitis.

Seimo narė Laima Mogenienė antrina, kad, kalbėdami apie Lietuvos pensijų struktūrą, kurioje net didžiausius darbo stažus (42 metai ir daugiau) turinčių ir vidutines pajamas uždirbusių žmonių pensijos yra mažesnės negu skurdo rizikos riba, toks sprendimas būtų nesavalaikis ir socialiai neteisingas. Parlamentarės nuomone, tai kuria neteisingumo jausmą visuomenėje ir didina visuomenės nepasitikėjimą pensijų sistema.

Todėl, pasak Seimo narės, frakcija siūlo taikyti iki šiol egzistavusį pensijų indeksavimo principą – visiems pensijas didinti vienodu tempu, tokiu pačiu, kaip ir individualios dalies koeficientu iš valstybės biudžeto indeksuojant ir bendrąją pensijos dalį.

„Indeksuojant kartu šias dalis, nebūtų nuskriausti mažiausias pensijas turintys gyventojai. Be to, siekiant ne iš karto panaikinti darbo stažo įtaką, siūlome tai daryti laipsniškai, ją per 5–6 metus mažinant kasmet po 10 proc., o taupomus pinigus skirti pirmam pasiūlymui įgyvendinti. Manome, kad tai padėtų išvengti nelygybės tarp pensininkų didinimo, kur kas sparčiau spręstų pensininkų skurdo problemą, būtų efektyviau panaudojamos valstybės lėšos“, – akcentuoja L. Mogenienė.

Šį pasiūlymą, be minėtų Seimo narių, teikia ir kiti Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ atstovai – Rima Baškienė, Tomas Tomilinas, Laima Nagienė.