Tokį pasiūlymą Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pataisoms įregistravę parlamentarai siūlo nustatyti, kad apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu mokiniai ir studentai ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu galėtų nemokamai pasitikrinti, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas.

Vienas iš pasiūlymo autorių Seimo narys Mindaugas Puidokas klausia, kodėl valdantieji ignoruoja Lietuvos Konstitucijoje įtvirtintą žmonių pasirinkimo laisvę?

"Mokėjimas iš savo lėšų už testus tiek darbuotojams, tiek studentams - tai paslėpta neteisėtai taikoma priverstinė vakcinacija ir bausmės forma, kai žmogui nepaliekama jokio pasirinkimo. Tas veda prie dar didesnio visuomenės susiskaldymo ir neduoda jokių rezultatų. Galimybių pasai užsikrėtimų nesumažino – Lietuva tragiškai pirmauja Europos Sąjungoje pagal užsikrėtimų skaičių. Vadinasi, veikia tik kompleksinės priemonės, o ne vien tik vakcinacija atskirai paėmus ir visus akcentus sudėjus vien į ją. Bet kuris ministras jau būtų buvęs priverstas atsistatydinti prie tokių rezultatų",- sako M. Puidokas.

Parlamentaras teigia nesuprantąs, kur logika atsisakyti testavimo kompensavimo ir dar labiau didinti įtampą tarp dirbančiųjų ir studentų?

"Daug studentų jau buvo priversti sustabdyti studijas. Jie verčiami rinktis emigraciją, o mažiausias pajamas gaunantys darbuotojai verčiami rinktis nedarbą ir šešėlį. Kaip tas prisideda prie pandemijos suvaldymo ir stabilumo visuomenėje? Ar humaniška versti skiepytis dėl ekonominių priežasčių arba rinktis netekti darbo, ar prarasti teisę į mokslą! Pabrėžiu. Studentai iš viso neturi pajamų ir mokosi",- sako M. Puidokas.

Parlamentaras apgailestauja, kad su žmonėmis bendraujama vien bausmių ir grasinimų kalba, o tuo pačiu delsiama su efektyvių gyvybes gelbstinčių vaistų registravimu ir įsigijimu.

"Kodėl turėdami vienus geriausių skiepijimosi rodiklių Rytų ir Centrinėje Europoje, vienas griežčiausių ribojimo priemonių visoje ES, turime blogiausią sirgimo rodiklį ir vieną blogiausių mirtingumo rodiklių tarp visų ES valstybių? Kodėl faktiškai metai laiko beveik nevyksta naujausių vaistų registravimas ir jie yra neprieinami Lietuvos žmonėms? Ar šie faktai nėra pakankami tam, kad šios problemos būtų skubiai išspręstos!?", - piktinasi parlamentaras M. Puidokas.

Pagal siūlomą projektą, "apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu asmenys, kurie mokosi Lietuvos Respublikos mokyklose pagal bendrojo ugdymo ir (ar) formaliojo profesinio mokymo programas arba studijuoja Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose pagal nuolatinės studijų formos studijų programas, Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje metu turi teisę nemokamai pasitikrinti, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas. Šių asmenų sveikatos patikrinimai dėl užkrečiamosios ligos, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, finansuojami valstybės biudžeto lėšomis Vyriausybės nustatyta tvarka.“

Pasiūlymą teikia Seimo Darbo partijos frakcijai atstovaujantys parlamentarai Ieva Kačinskaitė-Urbonienė, Mindaugas Puidokas, Viktoras Fiodorovas, Vaida Giraitytė, Aidas Gedvilas.

ELTA primena, kad, spalio 12 d. Seimas nepritarė, kad darbuotojų ir studentų sveikatos patikrinimas dėl užkrečiamosios ligos būtų apmokėtas valstybės biudžeto lėšomis. Tai numatančios Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pataisos, kurias parlamentarų grupės vardu pateikė Seimo narė „darbietė“ Ieva Kačinskaitė-Urbonienė, po pateikimo nesulaukė parlamentarų pritarimo. Už siūlomą teisinį reguliavimą po pateikimo balsavo 50 Seimo narių, prieš buvo 23, susilaikė 41 parlamentaras. Projektas galutinai nebuvo palaidotas, jis grąžintas iniciatoriams tobulinti.

„Darbietė“ I. Kačinskaitė-Urbonienė Seimui siūlė nustatyti, kad visiems dirbantiems, besimokantiems ir studijuojantiems asmenims sveikatos patikrinimai dėl užkrečiamosios ligos, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ar karantinas, būtų finansuojami valstybės biudžeto lėšomis Vyriausybės nustatyta tvarka.

Spalio 14 d. Seimas po svarstymo pritarė Vyriausybės teikiamoms Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pataisoms. Jomis siūloma, kad darbuotojų, kuriems yra numatytas privalomas profilaktinis testavimas, sveikatos patikrinimai dėl COVID-19 ligos būtų finansuojami nebe iš valstybės biudžeto, o darbuotojo arba, jei darbdavys taip nusprendžia, – darbdavio lėšomis.

Projekte numatomos dvi išimtys, kai sveikatos patikrinimai ir toliau bus finansuojami valstybės.Testai būtų finansuojami iš valstybės biudžeto, kai bus neužtikrintas vakcinų prieinamumas, taip pat tais atvejais, kai darbuotojas negali pasiskiepyti dėl medicininių kontraindikacijų

Šių įstatymo pataisų dar laukia priėmimo stadija Seime.