Kaip BNS informavo universitetas, profesorius A. Krupavičius instituto vadovo pareigas laikinai pradėjo eiti rugsėjo 2 dieną ir iš jų pasitraukė po viešoje erdvėje kilusių diskusijų.

„Suprantame ir priimame viešoje erdvėje kilusias diskusijas dėl prof. dr. A. Krupavičiaus, tačiau tuo pačiu laikomės pozicijos, kad kiekvienas žmogus turi teisę į antrą šansą ir negali būti baudžiamas visą gyvenimą. Vertindami visas aplinkybes, patenkinome A. Krupavičiaus prašymą atleisti jį iš užimamų Politikos mokslų instituto l.e.p. vadovo pareigų“, – BNS atsiųstame atsakyme teigia MRU Viešojo valdymo ir verslo fakulteto dekanas Darius Štitilis.

Pasak jo, A. Krupavičius lieka dirbti universitete profesoriumi.

„Tikime, kad jo vykdoma mokslinė veikla politikos mokslų kryptyje bei būsimi tyrimai, mokslo darbai, atlikti dirbant MRU, bus reikšmingi ir aktualūs – tiek akademinei bendruomenei, tiek ir visuomenei“ – teigė dekanas.

Apie A. Krupavičiaus atsistatydinimą pirmasis penktadienį pranešė portalas lrt.lt.

Su pačiu A. Krupavičiumi BNS kol kas susisiekti nepavyko.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pernai paskelbė neskundžiamą nutartį, kuria atmetė A. Krupavičiaus ir Vitalijos Simonaitytės skundą ir paliko galioti 2018 metais Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus padarytą išvadą, kad A. Krupavičius ir tuometė Kauno technologijos universiteto doktorantė V. Simonaitytė mokslinėje publikacijoje neetiškai citavo tuo metu buvusio doktoranto Giedriaus Žvaliausko tekstą.

Kaip teigiama BNS pateiktame universiteto atsakyme, A. Krupavičius į vadovaujančias pareigas institute priimtas įvertinus jo pasiekimus.

„A. Krupavičiaus asmeninių klausimų, kurie nesusiję su veikla MRU, nesiimame vertinti. A. Krupavičiaus pasiekimai mokslinėje ir administracinėje veikloje akademinėje bendruomenėje yra svarūs, todėl nekilo abejonių dėl jo galimybių užimti administracines pareigas MRU“, – teigia universitetas.

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus paskelbtoje išvadoje teigiama, kad A. Krupavičius ir V. Simonaitytė pažeidė savo aukštųjų mokyklų etikos kodeksuose įtvirtintą pagarbos intelektinei nuosavybei normą, kad akademiniam sąžiningumui prieštarauja plagijavimas ir mokslinei veiklai talkinusių žmonių arba organizacijų įnašo neigimas arba nutylėjimas.

Anot kontrolieriaus, taip pat pažeisti Mokslo ir studijų įstatyme įtvirtinti akademinės etikos ir intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo principai.

Tokį kontrolieriaus sprendimą A. Krupavičius ir V. Simonaitytė apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kuris 2018 metais pareiškėjų skundą atmetė. Vėliau šį sprendimą palaikė ir aukštesnysis teismas.

Po šio sprendimo Vytauto Didžiojo universitetas nepratęsė A. Krupavičiaus kaip Socialinių mokslų fakulteto dekano įgaliojimų. Šis sprendimas priimtas atsižvelgus į akademinės etikos pažeidimus.

Pats A. Krupavičius tuomet teigė, jog jo kaip dekano įgaliojimai yra pasibaigę ir pretenduoti jų pratęsti jis neketino.

Jis pernai rudenį kandidatavo į Seimą su partija „Lietuva – visų“.