Tyrimas, kaip skelbia VTEK, atliktas gauto pranešimo pagrindu – esą šių metų vasarį jie nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje svarstant ir priimant sprendimus, susijusius su parko įrengimu Rimkų mikrorajone. Pranešime nurodoma, kad meras ir vicemerė šiame rajone gyvena.