Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK). Tirta, ar šioje situacijoje valstybės politikas nepasinaudojo tarnybinėmis pareigomis ar statusu asmeninei naudai gauti, taip pat ar nepriėmė neleistinos dovanos.

Nustatyta, kad R. M. Račkauską į salėje vykusias varžybas kvietė VšĮ Krepšinio klubas „Lietkabelis“. Tuo metu galiojo karantino režimas, todėl žiūrovai šį sporto renginį galėjo stebėti tik nuotoliniu būdu. Pabrėžtina, kad VTEK vertino tik mero elgesį derinant viešuosius ir privačius interesus, kadangi jai nesuteikti įgaliojimai vertinti, ar nebuvo pažeistos Vyriausybės nutarimo „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nuostatos.

Iš VšĮ Krepšinio klubas „Lietkabelis“ pateiktų paaiškinimų matyti, kad meras, kaip renginio dalyvis, yra nuolatos kviečiamas atvykti į rungtynes padrąsinti komandą, sveikinti žaidėjus, teikti apdovanojimus ir kt. Esą tokią praktiką palaiko ir Lietuvos futbolo federacija.

VTEK tyrimo duomenys rodo, kad R. M. Račkauskas varžybose dalyvavo ne kaip šį sporto renginį stebėjęs privatus asmuo, bet kaip sporto sritį kuruojantis ir savivaldybę reprezentuojantis aukščiausias vietos valdžios pareigūnas. Įgaliojimus reprezentuoti savivaldybę jam suteikia Vietos savivaldos įstatymas. Taigi, VTEK vertinimu, klubo kvietimas į varžybas nelaikytinas dovana ar paslauga, taip pat ši situacija negali būti vertinama kaip pasinaudojimas tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti.

Vertinant, ar asmuo nepasinaudojo tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti turi būti nustatytos faktinės aplinkybės, kad jis pats, pabrėždamas savo tarnybinį statusą, aktyviai išreikštais veiksmais siekė iš fizinio ar juridinio asmens gauti sau asmeninės naudos. Tyrimo metu tokių faktinių įrodymų nenustatyta.