Jis penktadienį mirė Floridoje, bus laidojamas Lietuvoje.

„Vytauto Didžiojo universiteto bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą šeimai, bičiuliams ir artimiesiems“, – rašoma pranešime.

B. Vaškelis gimė 1922 metais Utenos apskrityje. Emigravęs iš Lietuvos jis studijavo Toronto bei Pensilvanijos universitetuose, 1963 m. pradėjo dėstyti rusų literatūrą Lafayette College, 1966 metais tapo Užsienio kalbų fakulteto dekanu ir ėjo šias pareigas iki 1981 metų. 1975 metais B. Vaškelis tapo profesoriumi, 1984 metais pradėjo vadovauti Ilinojaus universiteto Lituanistikos katedrai, jos vedėju buvo iki pat 1992 metų, kai grįžo į Lietuvą, į Lietuvos ir išeivijos mokslininkų pastangomis atkurtąjį Vytauto Didžiojo universitetą.

1992 metais B. Vaškelis tapo VDU Humanitarinių mokslų fakulteto dekanu, vėliau prorektoriumi, 1993–1996 metais ėjo VDU rektoriaus pareigas. 1997–2003 metais jis buvo Menų instituto Teatrologijos katedros įkūrėjas ir vedėjas, nuo 2009 metų – profesorius emeritas.

1998-aisiais VDU Senatas jam suteikė VDU Garbės profesoriaus vardą, už nuopelnus Lietuvai Bronius Vaškelis apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordinu.

B. Vaškelis su žmona Stase Vaškeliene aktyviai rėmė VDU humanitarinių mokslų plėtrą, prisidėdamas prie doktorantų ir mokslininkų stažuočių finansavimo. 2011 metais jis įsteigė vardinę savo stipendiją, ji kasmet konkurso būdu skiriama trims VDU studentams. Universiteto bibliotekai profesorius padovanojo savo biblioteką, o Lietuvių išeivijos institutui – archyvą.