Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba šią savaitę skelbia, kad iš šių lėšų Aukštaitijos nacionaliniame parke buvo sutvarkytos Kretuono ežero Didžiosios salos.

„Iškirtus suvešėjusius krūmus, nušienavus aukštą žolinę augmeniją, į šią pamėgtą buveinę sugrįžo reti paukščiai ir gausiai ją vėl apgyvendino. Tai svarbi upinių žuvėdrų veisimosi vieta. Čia taip pat peri pempės, griciukai, gaidukai ir kiti reti paukščiai“, – rašoma pranešime.

Dzūkijos nacionaliniame parke iš šių lėšų numatyta sutvarkyti Skroblaus aukštupį, taip pat Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato ekosistemas, prižiūrėti natūralias buveines, reikalingas tetervinų populiacijos išsaugojimui.

Žemaitijos nacionaliniame parke bus tvarkoma gausia biologine įvairove pasižyminti Siberijos pelkė. Ją išsaugoti padės iškirsta ir išnešta į tvarkomų plotų pakraščius sumedėjusi augmenija, nušienauti ir pašalinti nendrynai bei kita žolinė augmenija.

Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos, anot tarnybos, skirtos ir daugeliui regioninių parkų.

Iš šių lėšų šiais metais Dieveniškių istorinio regioninio parko direkcija prižiūrėjo „Natura 2000“ teritorijas – Gaujos upės slėnio ir Jurgelionių pievas.

Tarnyba teigia, kad pagrindinė grėsmė šioms pievoms yra nutrūkusi ūkinė veikla, nes dabar daug kur neganoma, nešienaujama, todėl jos užželia menkaverčiais aukštaūgiais žolynais, krūmais ir medžiais.

Norint išsaugoti biologinę įvairovę, reikia kirsti ir šalinti menkaverčius krūmus, šienauti apleistas pievas.