„Prie komandos prisijungia darbšti, motyvuota ir atsakinga teisininkė. Elenos reikšminga darbo patirtis Lietuvos institucijose, ekspertinė praktika tarptautiniuose projektuose, aktyvi mokslinė ir pedagoginė veikla bus tikrai naudinga siekiant kokybiškos teisėkūros“, – teigė parlamento vadovė.

E. Masnevaitė Vilniaus universitete yra įgijusi socialinių mokslų srities teisės krypties daktaro laipsnį. Pastaruoju metu ji dirbo prezidento patarėja Teisės grupėje, anksčiau ėjo pareigas Lietuvos apeliaciniame, Konstituciniame, Vyriausiajame administraciniame teismuose, Vyriausiojoje rinkimų komisijoje.

Teisininkė užsiima moksline ir pedagogine veikla, yra Vilniaus universiteto Teisės fakulteto lektorė, daugelio mokslinių publikacijų autorė.