„Viešojoje erdvėje publikuotas naujienų portalo „Delfi“ straipsnis „Bilotaitė – apie tai, kodėl taip sunku rasti sutarimą Dieveniškėse: iš 500 bendruomenės narių 200 turi teistumą„1, kuriame aptartos migrantų apgyvendinimo Dieveniškėse problemos. Vidaus reikalų ministrė aiškino – „Dėl Dieveniškių – tai tikrai karštas taškas. Jūs žinote to krašto specifiką? Nesakant, kad visi žmonės yra siejami su nusikalstamomis veikomis, bet, kaip sakau, kai iš 500 bendruomenės žmonių apie 200 žmonių, pagal pateiktą informaciją, turi įsiteisėjusį teistumą, tai aš paskui ir suprantu, kodėl yra taip sunku komunikuoti ir rasti bendrus sprendimus“, – cituojama kreipimesi.

Jame aiškinama, kad Asmens duomenų apsaugą Lietuvoje reglamentuojančio Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taikomo kartu su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau – BDAR) ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais, paskirtis saugoti žmogaus teisę į asmens duomenų apsaugą ir užtikrinti aukštą asmens duomenų apsaugos lygį.

„BDAR numato, kad asmens duomenys duomenų subjekto atžvilgiu turi tvarkomi vadovaujantis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais. Taigi asmens duomenų tvarkymas visais atvejais turi būti teisėtas ir pagrįstas, priešingu atveju būtų nepaisoma asmens pagrindinių teisių ir laisvių, visų pirma jų teisės į asmens duomenų apsaugą“, – teigiama kreipimesi.

Pasak opozicijos lyderio, paskelbtos publikacijos duomenimis, buvo gauta informacija apie visų Dieveniškių bendruomenės gyventojų teistumo duomenis.

„Šiuos duomenis galima priskirti prie ypatingų asmens duomenų. BDAR 10 straipsnyje išskirta tai, jog asmens duomenys apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas turi būti tvarkomi užtikrinant tinkamas ir pakankamas duomenų subjektų teisių ir laisvių apsaugos priemones.

Šiuo yra išskiriama svarba tokiems duomenims, kadangi asmenys, padarę nusikalstamas veikas, taip pat turi teisę būti pamiršti, kaip kad tai numato BDAR, ir ši jų teisė privalo būti užtikrinta. Tai reiškia, kad nepriklausomai nuo to, kad asmuo yra padaręs nusikalstamą veiką, jo teisės vis tiek privalo būti saugomos vadovaujantis teisės aktais. Duomenų kokiu tikslu buvo renkami ir paskelbti šie duomenys nepateikta“, – teigė S. Skvernelis.

Reaguodamas į šią viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją, pagal kompetenciją, jis prašo pradėti tyrimą, siekiant nustatyti ar esant teisėtam pagrindui buvo renkami visų Dieveniškių gyventojų teistumo duomenys.