Tirdama komisija aiškinosi, ar valstybės politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Buvo pranešta, esą šių metų balandį merė dalyvavo savivaldybės tarybos komitetų bei tarybos posėdžiuose sprendžiant su UAB „Rūdupis“ susijusį klausimą. Šioje bendrovėje dirba valstybės politikei artimas asmuo.