LVŽS jau pranešė, kad ketvirtadienį partijos taryba svarstys su partijos pirmininku Ramūnu Karbauskiu konfliktuojančio T. Tomilino elgesį.

Kaip rašoma laiške, tokį partiečių kreipimąsi paskatino „ pastarąjį pusmetį ženkliai suintensyvėjęs viešas Tomo Tomilino elgesys ir Seime, ir žiniasklaidos priemonėse“.

„Jis diskredituoja Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vardą, idėjas, partinę tapatybę, viešai žemina ir šmeižia LVŽS Pirmininką, menkina LVŽS narius ir jų palaikomas tradicinės šeimos sampratos vertybes: Šeimų maršo dalyvius vadina celofaniniais, nors puikiai žinome, kad dalis LVŽS narių dalyvavo Šeimų marše, LVŽS Pirmininką viešai kaltina susidorojimu, verčiant T. Tomiliną iš politinių partinių postų, naudojant psichologinį spaudimą ir kt.“, – rašoma kreipimesi.

Skyriaus nariai taip pat piktinasi, kad, kaip rašoma rašte, T. Tomilinas atsiribojo nuo LVŽS valdymo organuose priimamų sprendimų, skyriui nesuteikdamas jokios informacijos apie tai, kas vyksta įvairiuose posėdžiuose bei, „ negana to, skyriaus bendruomenę išnaudoja išimtinai savo interesams tenkinti“.

„Nebuvome informuoti nei apie sprendimus priimamus LVŽS Taryboje, Valdyboje, frakcijoje Seime, kurių nariu jis yra, negana to, T. Tomilinas tendencingai neinformavo skyriaus apie š. m. liepos 17 d. planuojamą LVŽS Suvažiavimą, nors iš LVŽS Sekretoriato raginimus dėl delegatų nuo skyriaus paskyrimo jau žinojo birželio 21 d., liepos 5 d. kvietimuose, kuriuose delegatų sąrašai LVŽS Sekretoriatui privalėjo būti pateikti iki liepos 10 d. Faktiškai šiam LVŽS Sekretoriato įpareigojimui įvykdyti, tik liepos 8 d. T. Tomilinas teikėsi sušaukti susirinkimą“, – akcentuojama laiške.

Teigia, kad Tomilinas tendencingai nuteikinėja prieš Karbauskį

Sostinės LVŽS skyriaus rašte taip pat rašoma, kad T. Tomilinas bendrapartiečius nuteikinėja prieš valstiečių pirmininką Ramūną Karbauskį.

„Teigdamas, kad pastarasis siekia su juo susidoroti, eliminuoti nuo veiklos LVŽS valdymo organuose, kaltina partiją demokratijos nebuvimu ir vienvaldyste, tuo tarpu pats net nesiimdamas priemonių sudaryti sąlygas jo kaltinamam Pirmininkui dalyvauti skyriaus susirinkime ir pateikti savo poziciją šiuo klausimu ir atsakyti į skyriaus nariams kylančius klausimus.

Ramūnas Karbauskis, Tomas Tomilinas

Skyriaus nariai tik iš viešoje erdvėje esančių pranešimų tegali sužinoti LVŽS bei jos Vadovybės sprendimus, kurie žiniasklaidos priemonėse jau eilę metų pateikiami taip pat labai tendencingai neigiamai ir neatspindi tikrovės“, – rašoma rašte.

Partijos narių laiške LVŽS tarybai rašoma, kad T. Tomilino pirmininkavimo skyriui metu sumažėjo skyriaus narių aktyvumas.

„Pastebimas aktyvus T. Tomilinui palankių asmenų palaikymas, o kitų – ignoravimas ar menkinimas, nariai nuolat jaučia psichologinį spaudimą mąstyti taip, kaip reikia skyriaus pirmininkui. Skyriaus nariai spaudžiami palaikyti jo ar jo aplinkos žmonių inicijuotas rezoliucijas prieš LVŽS tvarką, pirmininką ir t.t.

Kažkokiu būdu net yra sukurtos sąlygos, kurių pagalba skyriaus narius pasiekia atrinkti elektroniniai laiškai – net LVŽS Pirmininko laišką gavo ne visi skyriaus nariai, kai tuo tarpu V. Sinkevičiaus – visi. Ir tai nėra vienintelis kartas“, – pabrėžiama rašte.

Kaltina dėl frakcijos griūties, ragina įvertinti ir palaikančių Tomiliną elgesį

LVŽS atstovai teigia, kad „ toks viešas T. Tomilino neapykantos LVŽS Pirmininkui, ir pačiai LVŽS, kurstymas, akivaizdu, paskatino ir šią savaitę oficialiai įvykusią Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakcijos griūtį Vilniaus miesto savivaldybės taryboje“.

„Apie tokią problematišką situaciją Vilniaus miesto savivaldybės taryboje nei nebuvo žinoma skyriaus bendruomenėje. Pirmą kartą iškovoję Vilniaus miesto savivaldybės taryboje net tris mandatus, ir pirmą kartą istorijoje suformavę LVŽS frakciją – dėl viešų kivirčų praradome“, – teigiama laiške.

Tomas Tomilinas

Dėl išvardintų priežasčių, kaip pažymi skyriaus atstovai, „ T. Tomilino elgesys kelia realią žalą LVŽS, LVŽS Vilniaus miesto skyriui, ir privalo būti įvertintas LVŽS Taryboje, kaip pažeidžiantis LVŽS įstatų 3.7.1 ir 3.7.2 p. bei turi būti pritaikyta adekvati atsakomybė“.

Laiško pabaigoje taip pat prašoma įvertinti ir T. Tomiliną palaikančių dviejų skyriaus narių elgesį ir galimybes toliau likti LVŽS.

R. Karbauskis yra pranešęs, kad siūlys partijai suspenduoti T. Tomilino narystę LVŽS dviem metams. Konfliktas tarp T. Tomilino ir partijos lyderio įsibėgėjo tada, kai T. Tomilinas išreiškė palaikymą Laisvės partijos frakcijos teiktam Partnerystės įstatymui.

Po šio T. Tomilino žingsnio jis buvo pašalintas iš šešėlinės „valstiečių“ vyriausybės socialinės apsaugos ir darbo ministro bei kitų partinių pozicijų.