Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) paruoštame dokumente teigiama, kad neteisėtų migrantų antplūdis liudija „sąmoningus ir tikslingus autoritarinio Aliaksandro Lukašenkos režimo veiksmus“.

„Tokią šio režimo politiką galima traktuoti kaip sąmoningai vykdomą hibridinę operaciją, kerštaujant Lietuvai ir Europos Sąjungai už principingą žmogaus teisių ir demokratinių laisvių gynimą, veiksmingą paramą Baltarusijos pilietinei visuomenei bei opozicinėms jėgoms ir naują sankcijų Baltarusijos valdžios pareigūnams pritaikymą.

Akivaizdu, kad šia operacija siekiama sukurti įtampas Lietuvos visuomenėje, tikintis, kad bus pradėta kvestionuoti parama Baltarusijos visuomenės siekiui išsilaisvinti iš represyvaus režimo.

Deja, kai kurios politinės jėgos jau siūlo derėtis su diktatoriumi, nesuvokdamos, kad derybos su tikslingai nuosekliai tarptautinę teisę pažeidinėjančiu režimu ne tik neprasmingos, bet ir prieštarauja ilgalaikiam Lietuvos nacionalinio saugumo interesui, kurį atitinka tik demokratinės Baltarusijos susiformavimas mūsų kaimynystėje“, – rašo socialdemokratai.

Lietuvos institucijas, kaip pažymi LSDP, ši krizė užklupo nepakankamai pasiruošusius.

„Valdantieji, išgyvenantys besitęsiantį reitingų kritimą ir nepasiektus vakcinacijos rodiklius, migrantus siūlė traktuoti kaip „hibridinio karo dalyvius“ ir karo retorika baugino šalies gyventojus, neretai teigdami, kad nacionalinio saugumo interesų vardan galima paminti migrantų žmogaus teises.

Situacijos valdymu skundžiasi tiek savivaldybės, tiek gyventojai. Suprantama, kad nesant aiškios vidinės komunikacijos strategijos bei konfliktų prevencijos plano, pasienio savivaldybių gyventojai gali jaustis nesaugūs“, – dėstoma rašte.

Dėl to, pasak socialdemokratų, visos institucijos turi dirbti vieningai, o jie, kaip didžiausia partija, teikia pasiūlymus krizei suvaldyti.

Pasiūlymai įvairių sričių

Socialdemokratai savo pasiūlymus išdėstė į įvairias sritis: „Nacionalinis saugumas ar žmogaus teisės?“, komunikacija, tarptautinis veikimas, atsakinga ir teisinga teisėkūra, savivalda, integracijos problema.

„Lietuvos Socialdemokratų partijos nuomone, nė viena demokratinė valstybė nesirenka tarp nacionalinio saugumo ir žmogaus teisių. Žmogaus teisių užtikrinimas neįmanomas nesaugioje, nedemokratinėje valstybėje, o nacionalinio saugumo užtikrinimas remiasi demokratijos bei žmogaus teisių ir laisvių garantija“, – rašoma dokumente.

Kritikuojama ir valdžios komunikacija.

„Visuomenės pasitikėjimo valdžios institucijomis trūkumas bei netinkama komunikacija apie migrantų situacija kuria bereikalingas įtampas, sudarant įspūdį, kad minimalių žmogaus teisių standartų užtikrinimas migrantams yra perteklinis, atima gyventojų reikmėms skirtas lėšas ar kelia fizinę grėsmę aplinkinėms bendruomenėms. Ši situacija tam tikra prasme gali tapti galimybe mūsų valstybei įvertinti nepadarytus namų darbus socialinio teisingumo srityje bei susitvarkyti krizių valdymo (įskaitant racionalią komunikaciją) sistema“, – pabrėžiama rašte.

LSDP pateikė 31 pasiūlymą. Opozicinė partija ragina nesiimti veiksmų ir sprendimų, kurie gali pakenkti Lietuvos, kaip aktyviai žmogaus teisių ir laisvių principus tarptautinėje erdvėje ginančios šalies, reputacijai, užtikrinti esminius žmogaus teisių principus, stiprinti prieglobsčio procedūras.

Socialdemokratai taip pat siūlo įsteigti nepriklausomą „žmogaus teisių, tarptautinės teisės bei pabėgėlių teisės srityje besispecializuojančių ekspertų grupę prie Vyriausybės, kuri galėtų patarti dėl tinkamiausių sprendimų, kurie atitiktų ir Lietuvos interesus ir nepažeistų tarptautinės ir ES teisės, ir teikti rekomendacijas dėl prašymų nagrinėjimo tvarkos“.

Taip pat valdžia raginama užsitikrinti paramą iš kitų ES valstybių, efektyviau vykdyti neteisėtų migrantų identifikavimo, jų prieglobsčio prašymų nagrinėjimo procedūras, peržiūrėti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo nacionalinę programą, siekiant perskirstyti lėšas šios krizės sprendimui.

Opozicinė partija taip pat ragina valdančiuosius aktyviai bendradarbiauti su vietos ir tarptautinėmis organizacijomis, neperkelti viso krizės valdymo įgyvendinimo savivaldai.

Ragina keisti retoriką

LSDP savo paruoštame dokumente valdančiuosius kritikuoja dėl jų pasirinktos retorikos.

„Valdantieji pasirinko apie migrantų krizę kalbėti karo retorika, taip skatindami visuomenės baimes, antimigracines, ksenofobines nuotaikas ir, netiesiogiai, mesdami šešėlį ant Lietuvos užsienio politikos krypties“, – rašoma rašte.

Dėl to, kaip akcentuoja partija, socialdemokratai ragina valdžią „atsisakyti karo retorikos“ ir gyventojams atsakyti į kelis klausimus: kodėl mes turime spręsti migrantų krizę? Kokie iššūkiai laukia? Kaip valdžia ketina spręsti migrantų krizę?

Socialdemokratai taip pat akcentuoja būtinybę priimti teisės aktus, kurie neprieštarautų tarptautinės teisės principams.

„Pereiti prie bazinės komunikacijos linijos, kad Lietuva netaiko dvigubų standartų, kad negalima laužyti tarptautinių susitarimų ir žmogaus teisių, kai mums tai patogu, ir kad mes GALIME apsaugoti savo sienas ir savo piliečius teisėtais ir žmogiškais būdais.

Lietuvos pilietinės visuomenės atstovai aktyviai dalyvavo akcijose, palaikant Baltarusijos pilietinę visuomenę bei demokratinę opoziciją, tad dabar būtinas visų mūsų susitelkimas atlaikant A. Lukašenkos režimo spaudimą mūsų demokratijai ir išmėginimą mūsų migracijos bei krizių valdymo gebėjimams“, – rašoma viename iš pasiūlymų.

Komunikaciją rekomenduojama keisti ir policijos bei kitų tarnybų darbe, teikti rekomendacijas žiniasklaidai.

LSDP teigia pritarianti aktyviam Vyriausybės darbui su migrantų kilmės šalimis.

„Tačiau nepritariame naudojamai retorikai apie „šiltnamio sąlygas“, kurių turi nesitikėti migrantai, nes toks atviras priešiškumas nei etiškas, nei dera demokratinei valstybei. Todėl raginame atvirai ir realistiškai kalbant apie itin ribotas Lietuvos galimybes priimti ekonominius migrantus bei stiprinamą sienos apsaugą vis dėlto nenaudoti retorikos labiau tinkamos autokratiniams režimams“, – teigiama dokumente.

Siūlo koreguoti priimtas pataisas, neužkrauti naštos savivaldai: kalba apie dvi kryptis

Socialdemokratai siūlo rudens sesijoje skubos tvarka grįžti prie ypatingos skubos tvarka priimtų pataisų ir jas koreguoti, taip pat ragina valdžios institucijas glaudžiai bendradarbiauti su ES tarnybomis irmigrantų kilmės šalimis.

Socialdemokratai laikosi nuomonės, kad Lietuvai būtina stiprinti prieglobsčio procedūrų gebėjimus dviem kryptimis, antraip situacija tik blogės.

„Pirmiausia – kreiptis į kompetentingas ES institucijas, konkrečiai EASO, dėl patyrusių pareigūnų iš kitų ES valstybių narių institucijų skyrimo padėti skubiai ir kvalifikuotai išnagrinėti didelį kiekį prašymų, nes akivaizdu, kad mūsų Migracijos departamentas negali to padaryti, o juolab neįmanoma už siūlomą atlyginimą surasti dešimtis papildomų darbuotojų ir dar žaibiškai jų apmokyti.

Antra, siekiant užtikrinti ilgalaikį pasirengimą panašioms situacijoms, skirti papildomus resursus Migracijos departamentui, kurio veiklos efektyvumas jau nesyk buvo kritikuojamas“, – teigia socialdemokratė Dovilė Šakalienė.

Dalį integracijos programos vykdymo kaip rašoma pranešime spaudai, socialdemokratai siūlo deleguoti savivaldybėms, sukuriant finansavimo formą, pavyzdžiui, numatant pinigų „krepšelį“ už kiekvieną asmenį, kuriam suteikiamas prieglobstis – pabėgėlių priėmimas ir integracija negali tapti iššūkiu ir našta savivaldybių biudžetams.

Raginama plėsti ir socialinių būstų programą, nes vis dar esant ilgoms eilėms į socialinį būstą daugelyje savivaldybių, siekiant išvengti mūsų piliečių pasipiktinimo, šie veiksmai padėtų išspręsti įsisenėjusias mūsų piliečių problemas, tiek pasirengti pabėgėlių apgyvendinimui išvengiant socialinių problemų ateityje.