XXI amžiuje mūsų partijos pirmininkas keitėsi tik vieną kartą prieš 12 metų. Tai, beje, vyko Anykščiuose, kur pernai kandidatavau ir laimėjau. Tada, 2009 metais, buvo didelė drama, jaunas partijos vicepirmininkas maištavo prieš solidžios, daug ministrų ir didelę Seimo frakciją turinčios partijos vadovę, profesorę Prunskienę, priekaištavo dėl per mažo partijos narių įtraukimo į sprendimų priėmimą, dėl aktyvaus darbo su skyriais stokos, dėl įsigalėjusio vienvaldiškumo. Jis buvo nušvilptas suvažiavime, jį buvo bandoma užčiaupti, kvailinti. Tada jis išėjo iš partijos ir buvo vadinamas išdaviku. Aš jį rėmiau. Kas nutiko vėliau, Jūs visi žinote...

Visada buvau atviras kiekvienam iš Jūsų, pagal savo išgales sprendžiau Jūsų iškeltas problemas, lankiausi skyriuose, stengiausi išgirsti kiekvieną, palaikiau skyrius dėl jų pačių keliamų kandidatų, dirbdamas Seime kviečiau Jus aktyviai dalyvauti socialinės politikos formavime, atvėriau Jums komiteto duris. Nuoširdžiai myliu Jus ir noriu būti su Jumis. Tačiau bet kokie santykiai prasideda nuo pripažinimo kito asmens orumo ir individualumo. Negalite manęs priversti daryti tai, ko negaliu daryti.

Negaliu taikytis su panieka žmogui. Neturi būti paniekos iš miestiečio kaimo žmogui, iš turtingo - sunkiau besiverčiančiam, iš politikų - paprastam žmogui. Todėl aš atėjau į politiką, ir aš nuo šito nesitrauksiu. Aš nesutiksiu, kad mes, dauguma, tradicinių šeimų atstovai, turim teisę kurti sąmokslo teorijas apie šalia esančius, gal ir kitokius nei mes, bet ne prastesnius lietuvius. Pagarba žmogaus teisėms, tolerancija kitoniškumui yra Lietuvos tradicija.

Kaip partijos valdybos narys galbūt padariau klaidų ir esu atsakingas prieš jus. Nuoširdžiai atsiprašau visų, kas jaučiasi nusivylęs ar įžeistas, ką vargina šitas konfliktas. Iš manęs jis taip pat atėmė daug jėgų ir laiko. Priimkite, prašau, mano atsistatydinimo iš valdybos pareiškimą.

Aš šventai tikiu, kad nuomonių įvairovė, aštri diskusija yra vienintelis kelias į geresnius sprendimus. Geriausius sprendimus mes priimame slaptu balsavimu.

Labai gaila, kad viešai kaltinamas V. Sinkevičius net nebuvo pakviestas į suvažiavimą. Šį kvietimą jis prašė perduoti Jums - ateinantį šeštadienį atvykite į Anykščius, kur vyks antrasis Demokratijos forumas. Pagrindinį pranešimą skaitys būtent Virginijus. Kviečiu visus, partijos nedidelio žaliojo sparno atstovus, mūsų konservatyviosios stovyklos narius, taip pat nepartinius profesionalus – kairesnius, liberalesnius. Partija jungia žmones, o ne šaškių figūras. Mus vienija bendros vertybes, bet mes turime teisę ginčytis dėl jų įgyvendinimo būdų.

Labai gaila, kad viešai kaltinamas V. Sinkevičius net nebuvo pakviestas į suvažiavimą. Šį kvietimą jis prašė perduoti Jums - ateinantį šeštadienį atvykite į Anykščius, kur vyks antrasis Demokratijos forumas.

Ši diskusija yra ne apie vieną balsavimą Seime dėl partnerystės. Ramūnas Karbauskis tiesiog išnaudojo momentą sunaikinti vidaus oponentą, kuris kėlė diskomfortą. Bet demokratiškos partijos vadovas ir neturi jausti ypatingo komforto. Minčių ir interesų konkurencija yra reikalinga. Aš niekada per dvidešimt metų partijoje piktybiškai nekritikavau asmenų. Blogus sprendimus - taip, bet asmenų - ne. Padėjau Ramūnui, kai jis buvo populiarus ir kada dar buvo niekam nežinomas.

Visuose uždaruose posėdžiuose bandžiau ginti nuomonę to žmogaus, kuris būdavo puolamas jam nedalyvaujant. Pavyzdžiui, delagavome premjeru Saulių Skvernelį, kėlėme jį kandidatu į Prezidentus, bet ar mums iš tiesų bent kiek rūpi jo nuomonė? Ar nuoširdžiai norime jį matyti partijoje? Ar priešingai, bijome jo lyderystės ir už akių kurstome nepasitikėjimą juo?

Mūsų ilgametė parlamentarė Rima Baškienė, solidi, diplomatiška, tačiau niekada nebijanti pirmininkui išsakyti kitos savo nuomonės, vienas ryškiausių partijos veidų, realiai galinti tapti partijos vadove, yra spaudžiama ir išstuminėjama. Ar Jūs visi tam pritariate?

Labai gaila, kad nepavyko apginti mūsų itin aktyvios žaliosios politikės Virginijos Vingrienės, kuri patyrė didžiulį spaudimą bei grasinimus frakcijoje ir galiausiai buvo išstumta.

Kai pasiūliau perkelti aštrias visuomenės diskusijas į Parlamentą dėl partnerystės, vykdžiau Seimo nario priesaiką, kuri reiškia pareigą demokratiškai diskutuoti, ieškoti geriausio kompromiso. Panašu, kad šios partijos sprendimų priėmėju Karbauskis laiko save ir tik jis selektyviai nustato, kada koks narys pažeidžia programą, o kada leidžiama diskusija.

Kaip sako mūsų deleguotas komisaras, vieno žmogaus iniciatyva nuspręsta, kad dabar geras laikas radikalizuotis ir politinį kapitalą kaupti baimės ir pykčio sąskaita.

Kaip sako mūsų deleguotas komisaras, vieno žmogaus iniciatyva nuspręsta, kad dabar geras laikas radikalizuotis ir politinį kapitalą kaupti baimės ir pykčio sąskaita.

Vietoje to, kad ieškotume apčiuopiamus rezultatus duodančių sprendimų kurti gerovę visuomenei, ką ir darėme būdami valdančiaisiais, dabar mes skatiname destrukciją, kurstome žmonių pyktį, o tai nekuria jokios vertės.

Negana to, šiandien partijos viduje Jums siūlomas paprastas ir patogus pasirinkimas – stiprinti vienvaldystę partijoje ir susidoroti su kitaip manančiais arba po vieną, arba netgi ištisais skyriais.

Pasaulio istorija rodo, kad baisiausios klaidos ir nusikaltimai daromi, kai vadovo aplinkoje nelieka kritinės nuomonės. Būtent tam yra sukurti nepriklausomi nuo vadovo kolegialūs valdymo organai. Nei partijos suvažiavimas, nei taryba neatlieka nuolatinio kolegialaus organo funkcijų.

Valdyba yra įstatymu numatytas organas ir nereikia jos painioti su pavaduotojais. Mes kalbame apie valdybą ir valdybos rinkimo apribojimus, siūlomus šiais pakeitimais. Jums, gerbiamas partijos SUVAŽIAVIME, yra siūloma atsisakyti dalies savo teisių pirmininko naudai. Kas tai yra, jei ne demokratijos suvaržymas? Kazys Grinius, mūsų partijos kūrėjas, Prezidentas, labai nusiviltų tuo, ką mes darome šiandien.

Šių įstatų pakeitimų, susijusių su valdyba, tikriausiai nepatvirtins Teisingumo ministerija ir mes vėl neribotam laikui atidėsime rinkimus arba turėsime vadovautis senais įstatais.

Leiskite pacituoti Virginijų Sinkevičių, partija renkasi susinaikinimo kelią ne dėl vertybių, ką įžūliai meluoja Karbauskis, iškraipydamas Virginijaus žodžius, o dėl demokratijos aukojimo vardan Karbauskio komforto, dėl eilinių partijos narių teisių suvaržymo.

Karbauskis dabar kuria legendą apie tai, kad Tomilinas, Sinkevičius ir kiti jam nepatogūs asmenys nori LVŽS paversti dar viena liberalų partija. Esu tikras, ir šiandien, ir vėliau Jūs tai girdėsite dar daug kartų. Tačiau tikiu, kad dalyvaudami politikoje Jūs nesate politiškai neraštingi, išmanote politinės ideologijos skirtumus ir būsite atsparūs šiai absurdiškai manipuliacijai. Aš esu vienareikšmiškai kairysis politikas, Jūs tą žinote mintinai. Tad kaltinti mane liberalų partijos kūrimu yra absurdiškas, įžūlus ir Jus pačius žeminantis melas. Jums tai kartojama, tarsi Jūs būtumėt kvailiai it neatskirtumėt elementarių politikos principų. O melas, kad ir tūkstantį kartų kartojamas, vis tiek netampa tiesa.

Norėčiau padovanoti partijos pirmininkui knygą apie politikos mitus, kuriais manipuliuojama nuolat. Ši knyga užfiksuoja neradikalios Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos portretą iki Karbauskio sprendimo radikalizuotis.