Įvertindamas, kad dėl nedraugiškų režimų organizuojamos nelegalios tarptautinės migracijos ir valstybėje susidariusios ekstremaliosios situacijos kyla grėsmė Lietuvos Respublikos konstitucinei santvarkai ir visuomenės rimčiai, Seimas ketina pasiūlyti Vyriausybei imtis visų priemonių hibridinės agresijos grėsmei suvaldyti ir užkardyti.

Skirtingoms Seimo frakcijoms atstovaujantys politikai pirmadienį įregistravo savo pasiūlymus rezoliucijos projektui, kuriuos jie siūlo įrašyti į dokumentą.

E. Zingeris siūlo akcentuoti Baltarusijos režimo remiamą prekybą žmonėmis

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys Emanuelis Zingeris Seimo rezoliucijos projekte siūlo akcentuoti Baltarusijos režimo remiamą prekybą žmonėmis, tokio nusikaltimo ištyrimą ir patraukimą atsakomybėn.

"Baltarusijos režimo tikslingai link sienos su Lietuva nukreipiami migrantai iš Artimųjų Rytų, daugiausia Irako ir Afrikos yra sugundomi pažadais, kad čia yra lengvas kelias gilyn į Vakarų Europą, už tokią kelionę organizatoriams sumoka tūkstantines sumas. Prie to prisideda ir Baltarusijos institucijos.

Migrantai iš Baltarusijos valstybinės turizmo agentūros „Centrkurort“ perka kelionės paketus, kurie apima skrydžių bilietus, apgyvendinimą Minske ir palydėjimą iki sienos su Lietuva. Irakiečiams ir sirams, įsigyjantiems bilietus per šią agentūrą, automatiškai išduodamos Baltarusijos vizos. Daugelis Lietuvos sieną kertančių neteisėtų migrantų neturi asmens dokumentų, – juos išmeta Baltarusijoje arba galimai atiduoda tiems, kas vykdo žmonių gabenimą iki sienos. Baltarusijoje beveik viską kontroliuoja vyriausybė, tiksliau Aliaksandras Lukašenka, ir tokie dalykai, įskaitant valstybinės turizmo agentūros dalyvavimą tame procese, negalėtų vykti be A. Lukašenkos palaiminimo. Todėl tai yra ne tik valstybinė nelegalios migracijos schema, bet ir valstybiniu lygiu remiama prekyba žmonėmis, kurie naudojami hibridinės atakos prieš Lietuvą tikslais",- sako E. Zingeris.

Pasak jo, prekyba žmonėmis yra tarptautinis nusikaltimas, ir asmenys, kurie tai organizuoja ar valstybės, kurios tai dangsto, remia ir skatina, turi už tai atsakyti. "Pagal Europos Tarybos konvenciją dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis, prie kurios prisijungusi ir Baltarusija, būtina užtikrinti veiksmingą tokio nusikaltimo tyrimą ir patraukimą baudžiamojon atsakomybėn", - sako pasiūlymą rezoliucijos projektui įregistravęs E. Zingeris.

Šiame dokumente jis siūlo atkreipti dėmesį, kad "nedraugiškos Lietuvai ir Europos Sąjungai valstybės, organizuodamos neteisėtų migrantų srautus, valstybiniu lygiu remia prekybą žmonėmis, kuri yra žmogaus teisių pažeidimas ir nusikaltimas žmogaus orumui ir neliečiamybei".

Laisvės frakcijos atstovams rūpi migrantų ir pabėgėlių žmogaus teisės

Seimo Laisvės frakcijai atstovaujantys parlamentarai Vytautas Mitalas, Ieva Pakarklytė ir Tomas Vytautas Raskevičius rezoliucijos tekste siūlo atsisakyti nuostatų, kurios visiškai sutapatintų hibridinės agresijos prieš Lietuvos valstybę organizatorius (priešiškų valstybių valdžios struktūros) ir migrantus iš trečiųjų šalių.

Į rezoliucijos tekstą jie siūlo įrašyti, kad "užsieniečiams iš trečiųjų šalių, nelegaliai kirtusiems Lietuvos Respublikos sieną ir neturintiems asmens tapatybę įrodančių dokumentų, galėtų būti taikomos kitos sulaikymo, apsaugos ir apgyvendinimo sąlygos, nustatomos Lietuvos Vyriausybės sprendimu". Tuo pačiu, pripažįstant migrantų problemos socialinį ir humanistinį pobūdį, jie siūlo "vykdyti migracijos politiką, kuri užtikrintų migrantų ir pabėgėlių žmogaus teises, įtvirtintas tarptautinėje, regioninėje ir nacionalinėje teisėje".

P. Gražulis turi priekaištų prezidentei D. Grybauskaitei, konservatoriams ir Landsbergių šeimai

Seimo Lietuvos regionų frakcijos narys Petras Gražulis pastebi, kad rezoliucijos projekte nutylimos kadenciją baigusios prezidentės Dalios Grybauskaitės ir dabartinės valdančiosios daugumos užsienio politikos klaidos, todėl, jo nuomone, būtina visuomenę informuoti ir apie šias aplinkybes.

"Prezidentės D. Grybauskaitės ir konservatorių partijos diktuojama Lietuvos užsienio politika buvo kiršinimo politika, todėl Lietuvai labai žalinga, ką galime matyti lygindami mūsų situaciją su Latvijos pasieniu, kuriame nelegalių imigrantų iš Baltarusijos pusės beveik nėra", - sako P. Gražulis.

Jo nuomone, Vengrijos, Izraelio ir JAV geroji patirtis valdant nelegalios migracijos srautus, turi būti perkelta ir į Lietuvą.

Pasiūlymą įregistravęs P. Gražulis siūlo pasitraukti iš Jungtinių Tautų visuotinio susitarimo dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos (JTO migracijos pakto), "nes jis neleidžia atskirti ekonominių migrantų nuo tikrų pabėgėlių, bei iš esmės draudžia taikyti nelegalių migrantų sulaikymą (leidžia tik kraštutiniais atvejais)".

Politikas taip pat siūlo išreikšti palaikymą Vengrijos, Lenkijos, Slovakijos, Čekijos, Austrijos, Šveicarijos, Bulgarijos, Latvijos bei Italijos politikai dėl nelegalių migrantų, pritarti šių šalių pasipriešinimui JTO migracijos paktui.

Rezoliucijos projekto vieną iš straipsnių P. Gražulis siūlo skirti ir Landsbergių šeimai.

Jo įregistruotame pasiūlyme siūloma "kreiptis į Landsbergius, kad šie suteiktų patalpas nelegaliems migrantams ir juos maitintų bei prižiūrėtų jiems privačios nuosavybės teise priklausančiose Karalienės Mortos mokyklose ir vaikų darželiuose" (...), laikas būtų ir jiems padėti valstybei migrantų krizės akivaizdoje".