Kaip skelbia savivaldybė, Vilniaus miesto turimas laisvas nekilnojamasis turtas, galimai tinkantis nelegalių migrantų apgyvendinimui:

1. Lakštingalų g. 9 (vaikų globos namų pastatas). Pastate yra inžinerinės komunikacijos, reikalingos papildomos apsaugos priemonės;

2. Kovo 11-osios g. 21, Grigiškėse (mokyklos pastatas). Pastatas apleistas, reikalingos papildomos apsaugos priemonės.

Savivaldybei žinomas valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas, kurį būtų galima panaudoti laikinam pabėgėlių apgyvendinimui:

1. Palydovo g. 29 (mokyklos pastatas);
2. Genių g. 13A (bendrabučio pastatas);
3. A. Jaroševičiaus g. 10B (globos namų ir mokyklos pastatai);
4. Sniego g. 2 (bendrabučio ir pataisos namų bei kt. pastatai).

Vilniaus miesto savivaldybė prašo atsižvelgti į tai, kad didieji šalies miestai yra tankiai apgyvendinti, nėra pilnai uždarų (aptvertų) teritorijų, kuriose nelegalūs migrantai galėtų laiką leisti lauke. Siūlomi pastatai yra arti kitų gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų, dėl ko galime sulaukti aktyvių gyventojų ir bendruomenių nepasitenkinimo. Kiekviename iš šių pastatų reiktų užtikrinti apsaugą tiek jų viduje, tiek ir visoje teritorijoje.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-05-29 sprendimu Nr. V-1316 „Dėl sąlytį turėjusių asmenų izoliavimo savivaldybių administracijų numatytose izoliavimo patalpose“, Vilniaus miesto savivaldybė, dėl savo turimų patalpų trūkumo, yra sudariusi sutartis su viešbučiais dėl asmenų, įtariamų turėjus sąlytį su sergančiais COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) asmenimis, izoliavimo. Vieno asmens apgyvendinimas su trijų kartų maitinimu kainuoja 36 Eur per parą. Apgyvendinus nelegalius migrantus, viešbučiuose būtų reikalinga visapusiška valstybės pagalba dėl patalpų vidaus ir pastatų išorės apsaugos užtikrinimo.