Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros komandiruoti Prancūzijos, Vengrijos ir Vokietijos pasieniečiai dirbs Kapčiamiesčio ir Druskininkų užkardų ruožuose. Jie bus skiriami į bendrus patrulius, kurių vyresnieji bus Lietuvos Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai.

Planuojama, kad tokių „Frontex“ Nuolatinio korpuso atstovų vis daugės ir nuo liepos vidurio kartu su Lietuvos pasieniečiais pasienyje su Baltarusija jų dirbs 30. Užsieniečiai į Lietuvą atvyks su savo ekipuote, ginklais, transporto priemonėmis.

Tokios „Frontex“ pagalbos Lietuvai prireikė pastaruoju metu smarkiai išaugus atvejų, kai iš Baltarusijos į Lietuvą bando patekti neteisėti migrantai. Iš viso šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos bandė patekti 672 neteisėti migrantai – daugiau kaip aštuonis kartus daugiau nei per visus 2020-uosius.

Tarp „Frontex“ užduočių yra pagalba valstybėms ES narėms tais atvejais, kai prie bendrijos išorės sienų reikia operatyvios ir techninės paramos, kai reikia organizuoti bendras migrantų grąžinimo operacijas ir pan. Agentūra koordinuoja valstybių ES narių bendradarbiavimą išorinių sienų valdymo srityje, padeda valstybėms narėms mokyti pasieniečius, kelti jų kvalifikaciją, nustatyti bendrus mokymo reikalavimus. Agentūra taip pat atlieka rizikos analizę, stebi su išorės sienų kontrole susijusių mokslinių tyrimų plėtrą.