„Mano šalis per kelias pastarąsias savaites susidūrė su šia problema pasienyje su kaimynine Baltarusija. Kalbėdami apie būsimas Koalicijos užduotis, turime nepamiršti, kad užkirsti kelią neteisėtai migracijai galime tik dirbdami kartu", - akcentavo ministras.

Susitikimo metu priimtame bendrame Koalicijos ministrų pareiškime akcentuojama, jog būtina daugiau pastangų skirti civilių asmenų gynybai iš Daesh atkovotose Sirijos ir Irako teritorijose. Privalu griežtai paisyti visuotinai priimtinų tarptautinių teisės normų, perkeliant užsienio teroristinius kovotojus į jų kilmės valstybes ir juos teisiškai persekiojant. Svarbu didinti gebėjimus kovoti su ISIL propaganda, aktyviau užkardyti finansavimą grupuotės likučiams ir galimybes rekrūtuoti naujus narius, taip pat eliminuoti galimybes ISIL persikelti į subsacharinės Afrikos valstybes.

Svarbiausi tarptautiniai Koalicijos veiklos formatai yra JAV vadovaujama operacija „Įgimtas ryžtas" ir NATO misija Irake. Lietuva dalyvauja minėtose operacijoje ir misijoje, o šį dalyvavimą numatoma didinti.

Koalicijos siekiamas galutinis rezultatas - ilgalaikis ir negrįžtamas Daesh sunaikinimas.