Neaiškiai suformuluotos užduotys

Dvyliktokė, kuri po egzamino atsiuntė savo atsiliepimą apie jį, tikino, kad norėtų plačiau papasakoti apie šių metų anglų kalbos egzaminą.

„Visų pirma, tikrai galime teigti, kad šių metų egzaminas buvo sunkesnis nei pernai, nes klasėje rašėme 2020 egzaminą ir nepadariau nei vienos klaidos, o čia jau vien iš klausymo nesupratau mažiausiai 3 žodžių, kurių tikrai nėra mokykliniame kurse. Rašymo užduotys rašymo suformuluotos visiškai neaiškiai ir abstrakčiai.Pavyzdžiui, laiške buvo prašoma papasakoti apie savo vietinį regioną (local region) nuotolinėje (online) jaunimo konferencijoje, tačiau užduotyje prašė ir nurodyti kokias priemones ar multimediją naudosime savo pristatyme.

Kaip galima naudoti multimediją per nuotolinį pristatymą? Daugelis dvyliktokų pasimetė ir nebežinojo, ką rašyti. Be to, kas yra vietinis regionas? Kiekvienas gali jį suprasti savaip. Pavyzdžiui, vienas gali suprasti, kad tai rajonas, kuriame gyveni, kitas, kad apskritis, o dar kas nors supras, kad tai Aukštaitija ar Dzūkija. Tikiuosi, kad vertintojai šiai metais bus tolerantiški ir labiau atkreips dėmesį ir gramatiką ir žodyną, o ne į tai, kokia tema ir kaip buvo parašyta“, – rašė ji.

Nustebino antroji rašymo užduotis

Anglų kalbos egzaminą išsprendusios „Alfa klasė“ mokytojos Jogailė Gudaitė ir Augustina Kundrotaitė teigė, kad pirmoji rašymo užduotis nenustebino.

„Užduotyje prašoma parašyti semi-formal laišką, kurio pagrindinė užduotis – pateikti prašomą informaciją konferencijos organizatoriui siekiant dalyvauti konferencijoje. Šio tipo užduotyje svarbiausia buvo nurodyti visą reikalingą informaciją, paisyti tinkamos pusiau formalaus laiško struktūros reikalavimų bei išvengti gramatinių netikslumų.

Antroji rašymo užduotis, priešingai nuo pirmosios, buvo kiek netikėta. Netikėta buvo ne pati tema, tačiau užduočių sudarytojų pasirinktas esė tipas. Priešingai nei įprasta, tai nebuvo nuomonės ar skirtingus požiūrius pateikianti esė. Šioje rašymo dalyje moksleiviai turėjo nurodyti bent dvi priežastis, kodėl jaunuoliai seka nuomonės formuotojus bei kokias pasekmes tai turi jų gyvenimo būdui. Šio tipo esė išties retai pasitaiko valstybiniuose egzaminuose, todėl daugybė mokinių nemoka tinkamos struktūros, reikalingos šiam esė tipui. Bus įdomu pamatyti šių metų moksleivių rezultatus“, – paaiškino jos.

Pateikiame egzamino užduotis ir atsakymus.