Pagal šį teisės aktą, jei per pastaruosius vienus metus einant pareigas valstybinėje tarnyboje asmuo tiesiogiai rengė, svarstė ar priėmė sprendimus dėl juridinio asmens priežiūros, kontrolės, finansavimo ar turto, tuomet šis asmuo vienus metus negali eiti pareigų minėtajame juridiniame asmenyje.

VTEK nustatė, kad, eidama viceministrės pareigas, pernai nuo vasario iki rugsėjo I. Veliutė vizavo keturis kultūros ministro įsakymus, kuriais Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai buvo skirta lėšų iš valstybės biudžeto. O šiemet sausį I. Veliutė šioje bibliotekoje įsidarbino Kultūrinės edukacijos plėtros veiklų koordinatore.

Atliekant tyrimą I. Veliutė prašė VTEK taikyti išimtį dėl įpareigojimo „atvėsti”, kaip tai numato minėtas įstatymas. Tačiau VTEK pabrėžia, kad dėl išimties taikymo asmuo gali kreiptis prieš įsidarbindamas juridiniame asmenyje, dėl kurio rengė, svarstė ar priėmė atitinkamus sprendimus, o ne po to.

Atlikdama tyrimą, VTEK taip pat išsiaiškino, jog būnant kultūros viceministre pernai rugpjūtį I. Veliutės pasirašytas raštas su pastabomis bei pasiūlymais dėl bibliotekos vidaus administravimo akto, koreguojančio bibliotekos organizacinę struktūrą, nelaikytinas sprendimu dėl šios biudžetinės įstaigos kontrolės ar priežiūros. Tokiu sprendimu nelaikytinas ir I. Veliutės pernai lapkritį vizuotas kultūros ministro įsakymas dėl bibliotekos nuostatų pakeitimo - jis priskirtinas prie administracinio reglamentavimo funkcijos vykdymo. Atsižvelgiant į tai, VTEK nusprendė konstatuoti, jog I. Veliutė šiuo atveju nepažeidė ribojimo įsidarbinti ir reikalavimo „atvėsti”.