Už šešėlinio sveikatos apsaugos ministro parlamentaro Aurelijus Verygos ketvirtadienį Seimui pateiktus projektus po pateikimo balsavo 48 Seimo nariai, 38 buvo prieš, 27 parlamentarai susilaikė. Tačiau šios iniciatyvos Seimas "nepalaidojo", bet grąžino iniciatoriams tobulinti.

Projektais siekiama paskatinti narkotikus vartojančius asmenis keisti savo elgesį, motyvuoti gydymuisi bei specializuotų kursų lankymui.

Siūlomi projektai, anot „valstiečių“, turi tą patį tikslą, kaip ir šiuo metu Seime svarstomas Laisvės partijos narkotinių medžiagų mažo kiekio dekriminalizavimas, – sudaryti sąlygas žmonėms išvengti Baudžiamojo kodekso padarinių, jei jie narkotines ar psichotropines medžiagas vartoja epizodiškai, nedideliais kiekiais, laiko ar kitaip disponuoja jas savo reikmėms bei sutinka gydytis priklausomybę nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų (esant diagnozuotai priklausomybei) arba sutinka lankyti ir lanko teisės aktų nustatyta tvarka rengiamus kursus apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų žalą tuo atveju, kai priklausomybė nėra diagnozuota.

Pasak A. Verygos, kalbama apie paslaugų spektrą tokiems žmonėms, galimybę gauti pagalbą.

Nepalaikyti šio projekto paragino Seimo Priklausomybių prevencijos komisijos pirmininkė Morgana Danielė, nes, jos nuomone, jis skubotas, labai blogai paruoštas ir nesuderintas su kitais teisės aktais.
Nors A. Veryga įtikinėjo, kad projektas parengtas remiantis užsienio šalių praktika, M. Danielės vertinimu, yra tik "aidas tų užsienio praktikų".

Kaip primena ELTA, pagal "valstiečių" siūlomą projektą, „asmuo, kuris įtariamas neteisėtai gaminęs, perdirbęs, įgijęs, laikęs, gabenęs ar siuntęs narkotines ar psichotropines medžiagas neturėdamas tikslo jas parduoti ar kitaip platinti ar asmuo, kuris kreipėsi į valstybės instituciją norėdamas atiduoti neteisėtai pasigamintas, įgytas, laikytas be tikslo platinti narkotines ar psichotropines medžiagas, gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu jis prisipažino daręs tokią nusikalstamą veiką ir, jei tuo atveju, kai tokiam asmeniui diagnozuota priklausomybė nuo narkotinių ir (ar) psichotropinių medžiagų, jis savo noru kreipėsi į sveikatos priežiūros įstaigą bei pradėjo priklausomybės nuo narkotinių ir (ar) psichotropinių medžiagų gydymą, arba, jei tuo atveju, kai tokiam asmeniui nediagnozuota priklausomybė, tas asmuo savanoriškai sutiko lankyti teisės aktų nustatyta tvarka rengiamus kursus apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo žalą bei šiuos kursus lanko“.

Projektas numato, kad nurodytais pagrindais nuo baudžiamosios atsakomybės negali būti atleistas asmuo, kuris padarė kelias nusikalstamas veikas arba kuris yra pavojingas recidyvistas, arba asmuo, kuris turi teistumą, arba asmuo, kuris tokiais pagrindais nuo baudžiamosios atsakomybės jau buvo atleistas.

Baudžiamojo kodekso pakeitimo projekte buvo siūloma numatyti, kad jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, per vienerius metus padarė naujas nusikalstamas veikas arba nepabaigęs nutraukė pradėtą priklausomybės nuo narkotinių ir (ar) psichotropinių medžiagų gydymą arba nebaigė lankyti visų teisės aktų nustatyta tvarka rengiamų kursų apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo žalą, ankstesnis sprendimas atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės nustoja galioti ir sprendžiama dėl tokio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.

Baudžiamojo proceso kodekse siūloma nustatyti, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas būtų nutraukiamas, kai įtariamasis pradeda gydytis priklausomybę nuo narkotinių ir (ar) psichotropinių medžiagų arba lankyti teisės aktų nustatyta tvarka rengiamus kursus apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo žalą. Jeigu įtariamasis, dėl kurio padarytos nusikalstamos veikos ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas, per vienerius metus nuo ikiteisminio tyrimo nutraukimo padaro naują nusikalstamą veiką, prokuroras privalėtų priimti nutarimą atnaujinti nutrauktą ikiteisminį tyrimą.

Projektus teikė Seimo nariai Aurelijus Veryga, Algimantas Dumbrava, Gintautas Kindurys, Algirdas Stončaitis, Lukas Savickas, Dainius Gaižauskas, Asta Kubilienė, Guoda Burokienė, Saulius Skvernelis, Aušrinė Norkienė, Agnė Širinskienė.