„Įvertinus visus priimtame nutarime patvirtintus kriterijus, pagal kuriuos bus sušvelninamos karantino režimo priemonės, darytina išvada, kad yra pažeidžiamas asmenų lygiateisiškumas“, – sakoma antradienį įregistruotame nutarimo projekte.

Jame nurodyti kriterijai, kurie sušvelnins karantino režimo priemones daliai žmonių, jei jie yra pasiskiepiję, jau persirgo COVID-19 liga, turi gautą neigiamą atsakymą arba yra vaikai iki 16 metų.
„Teigiama, kad taip atveriamos naujos galimybės mūsų šalies piliečiams. Net pasirinktas skambus „Galimybių paso“ pavadinimas.

Tačiau minėti kriterijai švelninant karantiną, skirti išimtinai tik kelioms asmenų grupėms. Tai jau diskriminacinės nuostatos. Ir čia galimai pažeidžiamas Konstitucijoje įtvirtintas lygiateisiškumo principas, nes žmonės, kurie norėtų atitikti šiuos kriterijus, neturi tokios galimybės – valstybė nesudarė sąlygų pasiskiepyti ar testuotis visiems norintiems asmenims. Taigi, susidaro situacija, kad žmonės traktuojami skirtingai, pažeidžiamas konstitucinis asmenų lygybės principas, t. y. prigimtinė teisė būti traktuojamam vienodai su kitais“, – sako Seimo Darbo partijos frakcijos seniūnas Vigilijus Jukna.

Kaip primena „darbiečiai“, Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad konstitucinio asmenų lygybės principo turi būti laikomasi ir leidžiant įstatymus, ir juos taikant. Valstybei reglamentuojant teisinius santykius, teikiant privilegijas ar vienai asmenų grupei suteikiant daugiau teisių nei kitai, kreipimosi į KT iniciatorių nuomone, labai svarbu subalansuoti interesus ir matyti tam tikrą proporcingumą.

„Konstitucinis proporcingumo principas reiškia, kad įstatyme numatytos priemonės turi atitikti teisėtus ir visuomenei svarbius tikslus, kad šios priemonės turi būti būtinos minėtiems tikslams pasiekti ir kad jos neturi varžyti asmens teisių ir laisvių akivaizdžiai labiau, nei reikia šiems tikslams pasiekti. Tuo tarpu nagrinėjamo Vyriausybės nutarimo kontekste yra užtikrinamos tik vakcinuotų arba jau persirgusių asmenų teisės, jiems suteikiamos išimtys ir palengvinamos karantino sąlygos.

O svarbiausia, kad visiems kitiems asmenims valstybė neužtikrina paprasčiausios galimybės pasinaudoti prieinamu testavimu. Kol valstybė nevykdys visuotinio testavimo ar vakcinavimo negalima formuoti kriterijų, kurie sudarytų galimybę vieniems žmonėms būti pranašesniems už kitus“, – sako Seimo narys V. Jukna.

Seimo Darbo partijos frakcijos iniciatyva nutarimo projektą dėl kreipimosi į KT teikia Seimo nariai Andrius Mazuronis, Artūras Skardžius, Vaida Giraitytė, Aidas Gedvilas, Viktoras Fiodorovas, Vytautas Gapšys, Mindaugas Puidokas, Ieva Kačinskaitė-Urbonienė, V. Jukna.