Teisės aktų projektais siekiama surasti narkotikų dekriminalizavimo alternatyvas kartu pasiekiant tą patį tikslą – sudaryti sąlygas žmonėms, išvengti baudžiamojo kodekso pasekmių jei jie narkotines ar psichotropines medžiagas vartoja epizodiškai, nedideliais kiekiais, laiko ar kitaip disponuoja jas savo reikmėms bei sutinka gydytis priklausomybę nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų (esant diagnozuotai priklausomybei) arba sutinka lankyti ir lanko teisės aktų nustatyta tvarka rengiamus kursus apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų žalą.

Projektais siekiama tokius asmenis paskatinti keisti savo elgesį užuot juos nubaudus.

O tie, kuris savo noru kreipėsi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl medicinos pagalbos ar kreipėsi į valstybės instituciją norėdamas atiduoti neteisėtai pasigamintas, įgytas, laikytas be tikslo platinti narkotines ar psichotropines medžiagas, atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės už vartotų ar atiduotų narkotinių ar psichotropinių medžiagų gaminimą, įgijimą ir laikymą.

Tačiau jei asmuo nėra priklausomas nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų, jam, kai nereikia gydymo, jam nėra prieinamos kitos alternatyvos (pvz. kursai apie narkotikų žalą) ir asmuo netenka galimybės pasinaudoti atleidimu nuo baudžiamosios atsakomybės.

Atleidimas šiuo metu nuo baudžiamosios atsakomybės netaikomas ir už dalį veikų, pvz. siuntimąsi, gabenimą asmeniniam vartojimui ir (ar) nedideliais kiekiais.

Be A. Verygos ir S. Skvernelio šį pakeitimą palaiko Algimantas Dumbrava, Gintautas Kindurys, Algirdas Stončaitis, Lukas Savickas, Dainius Gaižauskas, Asta Kubilienė, Guoda Burokienė, Aušrinė Norkienė ir Agnė Širinskienė.

Delfi primena, kad Seimo komitetuose šiuo metu svarstomas Laisvės partijos projektas ne tik apie „lengvų“ narkotikų – marihuanos – dekriminalizavimą. Mažieji koalicijos partneriai siekia, kad baudžiamoji atsakomybė nebūtų taikoma už visų narkotikų nedidelį kiekį, o būtų taikoma administracinė atsakomybė, kitaip sakant, bauda.