Publikuojame visą tekstą:

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnis įtvirtina nuostatą, kad „Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu“. Konstitucijos 38 straipsnis nurodo, kad „Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas.“ Šeima – tai vienintelė konstitucinė vertybė, kuri yra pripažįstama visuomenės ir valstybės pagrindu. Jokiam kitam institutui Konstitucija nesuteikia tokios didelės reikšmės kaip šeimai.

Taip yra todėl, kad ne valstybė kuria šeimą, bet valstybė ir visuomenė gimsta iš šeimos. Kadangi šeima yra mūsų valstybės ir visuomenės konstitucinis pagrindas, dėl šeimos sampratos keitimo gali nuspręsti tik pati visuomenė, išreikšdama savo valią referendumo būdu. Bet kokios teisėkūros iniciatyvos, kuriomis siekiama keisti šeimos sampratą, gali būti vykdomos tik atsiklausus Tautos.

Atsižvelgiant į tai, kad Seime yra registruotas Partnerystės įstatymo projektas, kuriuo siūloma keisti Tautos referendumu Konstitucijoje įtvirtintą šeimos sampratą, kuri remiasi vyro ir moters lyčių ir tėvystės bei motinystės tarpusavio papildomumo principu, raginame Lietuvos Respublikos Seimo narius nesvarstyti Partnerystės įstatymo projekto, bet atsiklausti visuomenės nuomonės referendumo būdu.

Bet koks bandymas pakeisti valstybės ir visuomenės pagrindo sampratą be pačios visuomenės atsiklausimo prieštarautų pamatiniams demokratinės ir teisinės valstybės principams. Todėl raginame prieš imantis iniciatyvų keisti pamatinių mūsų visuomenę ir valstybę grindžiančių vertybių sampratą, atvirai ir sąžiningai pasitikrinti Lietuvos žmonių valią surengiant referendumą.

LR Seimo nariai:

Paulius Saudargas
Laurynas Kasčiūnas
Audronius Ažubalis
Vilija Aleknaitė-Abramikienė
Justinas Urbanavičius
Antanas Čepononis
Kazys Starkevičius
Arvydas Pocius
Valdas Rakutis
Algis Strelčiūnas
Irena Haase
Antanas Matulas
Jonas Gudauskas