„Kaip Lietuva atrodome ne kaip prieš kaimynines valstybėse. Niekur kitur toks klausimas net nekyla. Pabėgimas reiškia šūvius“, – Delfi tvirtino Pravieniškėse dirbantis Ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Kęstutis Pauliukas.

Jis užsiminė, kad bendraujant su kolegomis iš Lenkijos, buvo kilusi kalba apie bėgančių nuteistųjų stabdymą šūviais.

„Kai pasakėme, kad mes negalime šauti į bėgančius nuteistuosius, jie smarkiai nusijuokė ir paklausė: Ar čia vaikų darželis, ar įkalinimo įstaiga?“, – pokalbį su užsienio partneriais prisiminė profsąjungos pirmininkas.

Anot jo, nekalbama apie mirtino ginklo panaudojimą, tačiau galima pavyzdį imti būtent iš lenkų, kurie naudoja guminėmis kulkomis užtaisytą šautuvą.

„Pagal iki 2017 metų galiojusią tvarką dieną buvo galima šauti po įspėjamojo šūvio, naktį be jo. Taip būdavo anksčiau. Tada visi nuteistieji bijojo, jie net minčių neturėjo bėgti. Viduje įvykių galėjo būti, paprieštarauti, bet bėgti minčių tikrai nebuvo, – tikino K. Pauliukas. – Dabar jie žino, kad niekas į juos nešaus. Kai jau buvo uždrausta naudoti ginklą, buvo atvejis, kai bandė bėgti, iš seno įpročio šovėme į orą, nuteistasis priklupo ir buvo netrukus sulaikytas.“

Pašnekovas tvirtino, kad šiuo metu pataisos pareigūnai nesijaučia saugūs, o grėsmė kyla ir visuomenei.

„Dabar daugiausiai kalbama apie integraciją, paimti projektai iš Norvegijos. Bet mūsų nuteistųjų ne tas kontingentas, jie ne to mentaliteto. Mes sakėme, jūs darote didelę klaidą. Tik kameros niekada neužkardys pabėgimo. Ministerijos klerkai atsakė, tai kas, pabėgs, sugaus policija. Šiandien iš atviros kolonijos yra pabėgę, jie nepagauti ir nerasti. Ar tai normalu?“, – kalbėjo jis.

Teisingumo ministerijos viceministras Elanas Jablonskas nenorėjo komentuoti šios konkrečios situacijos, nes kol kas dėl jo vyksta tarnybinis patikrinimas. Tačiau jis atkreipė dėmesį, kad naudoti šaunamąjį ginklą nėra draudžiama, pagal įstatymą, tą galima padaryti ypatingos situacijos metu.

„Kai bus atliktas tarnybinis patikrinimas, bus atsakyta į klausimą ir dėl šaunamojo ginklo panaudojimo sąlygų, ir dėl pareigūnų kompetencijos, ir dėl infrastruktūros, ir dėl kitų dalykų. Tada ateityje priiminėsime sprendimus, ar būtina keisti tą reglamentavimą“, – komentavo E. Jablonskas.

Praktika pasaulyje – skirtinga

Nuo tada, kai 2017 m. iš įstatymo buvo išbrauktas leidimas naudoti šaunamąjį ginklą nuteistojo pabėgimo atveju, po kiekvieno tokio įvykio kyla diskusija, ar buvo pasielgta teisingai.

Jei žvelgsime į statistiką, realiai įstatymo pokyčiai pabėgusių nuteistųjų skaičiui įtakos neturėjo, dėl šio nusikaltimo pradėtų tyrimų netgi šiek tiek sumažėjo.

Tiesa, didžioji dalis pabėgimo atvejų nėra tokie dramatiški, kaip penktadienio nakties įvykis Pravieniškėse, kai du pavojingi ir už smurtinius nusikaltimus teisti kaliniai išlaužė grotą, pralindo pro siaurą tarpą, perlipo tvorą ir pradingo.

Paprastai nuteistieji paprasčiausiai negrįžta į atvirąją koloniją, iš kurios gali laisvai išeiti dienos metu. Kalėjimų departamentas nuolat akcentuoja, kad reiktų griežčiau kontroliuoti, ką galima perkelti į atvirąsias kolonijas.

Pasaulyje į kalinių pabėgimo problemą žiūrima labai skirtingai. Pavyzdžiui, daugumoje JAV valstijų šauti į bėgantį kalinį galimą, tiesa, jei jis nekelia grėsmės, dažniausiai naudojami nemirtini ginklai.

Tuo metu kai kuriose Vakarų Europos valstybėse, tokio kaip Vokietija, Belgija, Nyderlandai ir kitos požiūris priešingas. Ten nuteistųjų pabėgimas net nelaikomas nusikaltimu. Šiose šalyse laikomasi požiūrio, kad kiekvienas žmogus turi teisę į laisvę, net ir kalinys, todėl surastas jis tiesiog sugrąžinamas už grotų, bet nebaudžiamas.

Paspruko du pavojingi kaliniai

Penktadienio naktį iš Pravieniškių pataisos namų paspruko Egidijus Žilinskas, gimęs 1996 m., ir Rolandas Kazakevičius, gimęs 1974 m., nuo sausio mėnesio laikomi drausmės grupėje.

Čia jie pateko už įvairius smulkius nusižengimus (pavėlavimai į rikiuotę, neleistinų daiktų turėjimas ir pan.). Drausmės grupėje esantiems nuteistiesiems taikomi didesni apribojimai: jie mažiau laiko praleidžia lauke, ribojamas maisto pasirinkimas pataisos namų parduotuvėje ir kt.

Kalėjimų departamentas bėglius įvardija kaip pavojingus, linkusius į smurtą, nes abu teisti už smurtinius nusikaltimus. Pavojingesniu laikomas R. Kazakevičius. Jis teistas už plėšimą ir turto prievartavimą. E. Žilinskas už vagystes, plėšimus, viešosios tvarkos pažeidimą ir kt. nusikaltimus teistas jau dešimtį kartų.

Penktadienio naktį jie nakvojo dvivietėje patalpoje, kitų kalinių su jais nebuvo. Jiedu sugebėjo išlaužti vieną lango grotų strypą ir pro labai siaurą tarpą išlįsti į lauką. Pataisos namai 2016-2017 m. renovuoti pagal norvegų projektą. Todėl dabar teritorija nebestebima iš bokštelių (nors jie ir išlikę), prižiūrėtojai viską stebi per vaizdo kameras.